Okrugli sto u Novom Sadu

28-og oktobra je u Novom Sadu održan još jedan okrugli sto u okviru projekta „Socijalni partneri zajedno za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radnopravnog zakonodavsta“, koji je finasiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour...