Home > 2015

Potrebni prevodioci/Interpreters needed!!

Potrebni prevodioci!! Zbog planiranih aktivnosti pomoći migrantima koje podrazumevaju direktni kontakt i komunikaciju s njima, koja je često otežana zbog jezičkih barijera, IDC će u narednom periodu praviti bazu zainteresovanih volontera-prevodilaca koji poznaju arapski, kurdski, paštunski ili farsi jezik....