Home > Re!NTEGRATE - JAVNI POZIV ZA IZBOR KORISNIKA MERE 2. - EKONOMSKA PODRŠKA > 5. Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini_Mera 2 – Ekonomska podrška_RE!NTEGRACIJA