Home > Obuke za prekvalifikacije i dokvalifikacije > Poboljšanje ekonomskih i socijalnih kapaciteta ranjivih grupa, jačanje produktivne mreže i olakšavanje pristupa tržištu ranjivim grupama