Home > O nama > Publikacije

Godišnji izveštaj 2017

Ove godine obeležili smo 10 godina od osnivanja IDC-a. Zajedno sa našim kolegama, saradnicima, prijateljima i korisnicima odali smo prizanje uloženom trudu i posvećenosti, idejama i hrabrosti potrebnoj da se one realizuju. Baš kao i prethodnih 10 godina i ovo veče, kao i godina za nama, bili su ispunjeni dobrom energijom, prijateljstvom i smehom.

Vodič kroz radna i socijalna prava za mlade u Republici Srbiji

Generacija Z ili “post-milenijalci” su mladi rođeni sredinom ‘90-ih godina 20. veka. Odrastali su u godinama kada su se njihovi roditelji u Srbiji borili da zadrže radna mesta zbog ekonomskih sankcija, potom tranzicije i Svetske ekonomske krize. Od svog ranog detinjstva, uz ekonomske probleme, pratili su i kasnije usvajali tehnološke inovacije koje se smenjuju brže […]

Merenje uticaja volontiranja

Volontiranje je najvidljiviji izraz promovisanja solidarnosti, pružanja doprinosa socijalnom uključivanju ugroženih društvenih grupa i sticanja socijalnog kapitala. Iz ovih razloga, mreža Volonteurope, podržana od strane evropske radne grupe za merenje uticaja volontiranja, izradila je dokument koji ima za cilj da promoviše potrebu za većim priznavanjem volontiranja i istraži načine na koje je moguće bolje izmeriti […]

Stanje i perspektive politike zapošljavanja mladih u Republici Srbiji

U okviru projekta Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji grupa eksperata predstavnika socijalnih partnera na projektu izradila je studiju koja se bavi stanjem i perspektivnama politike zapošljavanja mladih u Republici Srbiji. Projekat je finansiran od strane Fonda za civilno društvo u razvoju – CISU. Projekat se realizuje u partnerstvu sa FIC Denmark, Granski […]

IDC dobio ISO Sertifikat!

Zahvaljujući članstvu u IRIS mreži, IDC je usprešno realizovao proces obuka i uslađivanja poslovanja  sa ISO standardima i dobio ISO Sertifikat kao garanciju kvaliteta poslovanja. ISO internacionalni standardi garantuju da su usluge koje subjekat pruža sigurni, od poverenja i dobrog kvaliteta. Ovi standardi ujedno predstavljaju i strateške alatke koje omogućavaju smanjenje troškova poslovanja kroz minimiziranje […]

Politika kvaliteta

U okviru procesa sertifikacije za ISO 9001 Standard IDC je na temelju svoje vizije: Zadovoljni ljudi u pravednom društvu i svoje misije: Razvoj programa podrške osetljivim društvenim grupama kroz inovativna socio-ekonomska rešenja, poštovanje i zaštitu ljudskih prava, građenje pravednog i odgovornog društva koje uvažava različitosti i pruža svima jednake mogućnosti, definisao i svoju politiku kvaliteta.

Srednje stručno obrazovanje i zapošljivost mladih

Svrha ovog dokumenta je da pruži opšti presek stanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, a u kontekstu (ne)zaposlenosti mladih. Srednje stručno škole čine 75% ukupnog sistema srednjeg obrazovanja, što implicira da najveći broj mladih svoj put ka svetu rada ili višem/visokom obrazovanju, započinje upravo u stručnim školama. Da li mladi iz tih škola izlaze […]