Home > O nama > Publikacije > Page 2

Istraživanje o mirnom rešavanju radnih sporova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Ova publikacija ima za cilj utvrđivanje nivoa znanja o vansudskim-alternativnim metodima rešavanja radnih sporova među poslodavcima i zaposlenima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu s posebnim osvrtom na poljoprivredu, prehrambenu, duvansku industriju i vodoprivredu, građevinsku i industriju građevinskog materijala, hemiju i nemetale i analizu stavova i predloga za unapređenje rada i vidljivosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.