Home > Projekti

Raznovrsan odgovor na migranstku krizu

Raznovrsan odgovor na migrantsku krizu u Srbiji totalna vrednost: 43.571,45 e Cilj projekta je da poveća kvalitet pružene humanitarne pomoći migrantima u prihvatnim centrima u Srbiji, kao i kvalitet prevencije zdravlja kroz distribuciju hranljivih i nehranljivih namirnica uključujući i...

You will never walk alone

Septembar, 2016 – Mart, 2017. Naziv projekta: You will never walk alone Vrednost projekta: 11.000,00 dolara Projekat je pokrenut sa ciljem da osnaži kapacitete lokalnih zajednica u prevazilažanju posledica migrantske krize. Jedna od značajnijih prepreka integraciji migranata u lokalnim...

Unapređenje zapošljivosti mladih

Cilj projekta je doprinos zapošljivosti mladih kroz definisanje konkretnih mehanizama i preporuka za prevazilaženje neusklađenosti obrazovnog programa srednjih stručnih škola (građevinskih, tehničkih i arhitektonskih srednjih škola) i tržišta rada u Srbiji.

Ruralni razvoj nakon poplava

Cilj ovog projekta je da doprinesemo smanjenju siromaštva ruralne populacije pogođene poplavama u Zapadnoj Srbiji, tako što ćemo unaprediti i poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju za najmanje 100 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Šapca.

Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig

Sa partnerom Arbeiter-Samariter-Bund Austrija i u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrenut je projekat obnove poljoprivredne proizvodnje nakon razarajućih poplava u maju 2014. godine u ruralnim delovima opštine Ljig. Projekat je finansiran od strane Nachbar in Not, a vremenski okvir...

Zajedno za socijalno pravedniju Evropu

Ove godine smo u saradnji sa mrežom SOLIDAR sproveli projekat čiji je cilj da organizacije koje su članice SOLIDAR-a, u okviru aktivnosti usmerenih na razvoj i promociju socijalne ekonomije u svojim zemljama, prenesu jasne poruke Evropskim institucijama.

Volonteri – dar zajednici

IDC je formirao volontersku grupu kao i volontersku mrežu koja će u narednom periodu biti strateški raspoređena na projektima organizacije i služiti kao baza za sve buduće volonterske aktivnosti. S obzirom na to da je veliki broj volontera bio angažovan...

WOW (World of Work) za mlade

Sve što ste hteli da znate o zapošljavanju, ali niste znali koga da pitate IDC je u saradnji sa partnerima FIC, IDEAS Institute, Filvamas – CGIL i SOLIDAR pokrenuo projekat WOW za mlade. Cilj projekta je uticaj na promociju prisustva...

Podrška žrtvama poplava

Cilj projekta je pomoć i podrška žrtvama poplava u opštinama Krupanj, Valjevo i Obrenovac, kroz distribuciju paketa pomoći za 115 porodica u ovim opštinama, kao i nabavku alata i mašina neophodnih za čišćenje kuća.