Home > projekti > ERASMUS +
Print Friendly, PDF & Email

ERASMUS+

#YouthAgainstCyberbulling

 

Ovaj projekat teži da doprinese suzbiju sajber nasilja i drugih štetnih radnji kao što su pretnje ili uvredljivi komentari, izražavanje mržnje, deljenje kompromitujućih slika / video zapisa i namerno ili nenamerno i deljenje drugog sadržaja koji ima štetan ishod za drugu osobu. Osim podizanja svesti o nasilju na društvenim mrežama, projekat se fokusira i na razmenu dobrih praksi u ovoj oblasti širom Evrope.

Erasmus+ KA 2: Strateška partnerstva za mlade

Budžet projekta: 203.586,00 EUR

Trajanje projekta: 09/2019- 09/2021

Partneri na projektu: FIC, Danska, CEAMEA, Francuska, ARCI Liguria, Italija, Progressive Economic Policy Foundation, Mađarska,  Solidarna, Hrvatska, SOLIDAR, Belgija.

M.E.E.T. – Mobinost za evropsku razmenu i usavršavanje
Razmena ima za cilj poboljšanje kompetencija omladinskih radnika, unapređenje njihovog razumevanja praksi u omladinskom radu i međusobnih veza između formalnog i neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i tržišta rada.

Erasmus+ KA 1: Razmena omladinskih radnika

Budžet projekta: 17.685 EUR

Trajanje projekta: 08/2019- 03/2021

Partneri na projektu: Caritas Beč, Caritas Trst, People in need Češka, ProJob, Nemačka

WAVE-YEU? – Vrednosti i omladinski i socijalni rad sa mladim migrantima i izbeglicama
Fokus projekta je razmena dobrih praksi u radu sa mladima, sa akcentom na prakse prenosa evropskih vrednosti radom na socijalnoj inkluziji mladih migranata.

Erasmus+ KA 2: Saradnja za inovacije i razmenu dobrih praksi, Strateška partnerstva za mlade

Budžet projekta: 113.800 EUR

Trajanje projekta: 09/2019- 09/2021

Partneri na projektu: COOSS, Italija, NOSTOS, Grčka, Centro San Viator Španija, Internationaler Bund, Nemačka

TECS- Obuka i usavršavanje iz oblasti nege i socijalnih usluga

 

Glavni cilj projekta je razmena najboljih praksi u oblasti strukovnog obrazovanja u sektoru socijalnih usluga, sa fokusom na osoblje koje se brine – briga o starima, podrška osobama sa invaliditetom, briga o deci, sistemi kućnih poziva za hitne slučajeve itd. Projekat uključuje razmenu praksi između devet organizacija civilnog društva iz Centralne i Istočne Evrope.

Erasmus+ KA 2: Strateška partnerstva za stručno obrazovanje i obuku

Budžet projekta: 129.000 EUR

Trajanje projekta: 09/2019- 09/2021

Partneri na projektu: ASB Austrija, ASSR, Slovačka, CDI Severna Makedonija, LSA, Letonija, SFOP, Poljska, ASB Nemačka, LSB, Litvanija, Samaritan international mreža

Moć pričanja priča o ‘teškim’ temama – kako objasniti društvene nejednakosti i ekonomiju!
Cilj projekta bio je ojača kapacitete omladinskih radnika širenjem znanja o socijalnoj ekonomiji i mogućnostima koje pruža u smislu promovisanja tolerancije i osećaja solidarnosti sa isključenim grupama u lokalnim zajednicama. Pored toga, njegov cilj je bio da omladinske radnike obuči o metodu Pričanja priča kao alatu neformalnog obrazovanja, kao i praktičnim veštinama koje će omogućiti da ga koriste na najefikasniji način.

Erasmus+ KA 1: Trening za omladinske radnike

Budžet projekta: pokriveni troškovi učešća

Trajanje projekta: 10/2019- 01/2020

Partneri na projektu: Poljska, Jermenija, Gruzija, Litvanija, Ukrajina

Osnaživanje mladih za promene
Cilj projekta je bio da pruži sveukupno razumevanje omladinskim radnicima o mehanizmima promena i relevantnoj ulozi mladih u uticaju na društvenu stvarnost i pokretanju društvenih promena.

Erasmus+ KA 1: Trening za omladinske radnike

Budžet projekta: pokriveni troškovi učešća

Trajanje projekta: 8 – 16 Oktobar 2016

Partneri na projektu: Albanija, Jermenija, Belorusija, Češka, Gruzija, Nemačka, Italija, Letonija, Poljska, Srbija, Španija, Ukrajina

Svet rada za mlade
Cilj projekta bio je promocija prisustva mladih koji ne učestvuju u procesu obrazovanja, nisu zaposleni, niti na tržištu rada,  u demokratskim procesima u državama iz kojih dolaze. Projekat teži da poveća stepen socijalne uključenosti i solidarnosti među mladima i unapredi saradnju među njima.

Erasmus+ KA 1: Strateška partnersva za mlade

Budžet projekta: 119.313.00 EUR

Trajanje projekta: 10/2014- 04/2016

Partneri na projektu: FIC, Danska, IDEAS Institute, Severna Irska, FILCAMS – CGIL, Italija and SOLIDAR, Belgija

Net-Works
Svrha projekta je da pomogne u uspostavljanju nacionalnih i / ili regionalnih mreža preduzeća za radnu edukaciju odraslih osoba, pružajući im ključna znanja i alate za organizaciono upravljanje kako bi ojačali njihovu sposobnost da efikasno pružaju uslugu obrazovanja odraslih – posebno za teže upošljive društvene grupe.

Erasmus+ KA2: Platforme, veštine i inovacija

Budžet projekta: 513.005,00 EUR

Trajanje projekta: 11/2020 – 11/2023

Partneri na projektu: ENSIE mreža (Belgija), Ateliere fara frontiere (Irska), Galileo Progetti Nonprofit Kft. (Mađarska), CDI (Severna Makedonija), Associacao A3S (Portugal), ASSE (Slovačka), IDC (Srbija)