Home > Mobilni volonterski tim

Najpre sa poplavama, a potom i sa izbijanjem migrantske  krize  u Srbiji u IDC-u se rodio volonterski tim, sačinjen od mladih ljudi koji su želeli da svoje vreme, znanje i trud ulože sa ciljem da pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Mladi ljudi iz raznih gradova, ljudi različitih struka i interesovanja, strani volonteri koji su se u tom trenutku nalazili u Srbiji, nalazili su načine da svoja specifična znanja udruže i zajedničkim zalaganjem doprinesu stvaranju jednog boljeg i pravednijeg društva za sve!

Tako se rodio mobilni volonterski tim koji je udahnuo novi život našoj misiji – Zadovoljni ljudi u pravednom društvu!

Koncepcija mobilnog volonterskog tima je takva da on deluje tamo gde se ukaže potreba. Tokom 2015. i 16. ovaj volonterski tim najviše je bio aktivan na distribuiranju pomoći migrantima u parkovima kod autobuske stanice u Beogradu, na graničnim prelazima Bapska, Berkasovo, Horgoš, Kelebija i u prihvatnim centrima širom Srbije. Osim podele humanitarne pomoći ovaj tim je tokom ovih godina aktivno realizovao i u budućnosti planira još veći broj aktivnosti koje imaju za cilj da podignu nivo svesti lokalnog stanovništva o društvenim problemima poput migrantske krize, aktivnosti koje se tiču rada na integraciji društveno isključenih grupa (radionice, sportske igre, društvene aktivnosti, predstave, projekcije, zabavne aktivnosti i drugo).

Aktivnosti mobilnog volonterskog tima realizuju se i na dnevnoj osnovi, pa oni volonteri koji su u mogućnosti da odvoje veći deo svog vremena mogu se uključiti u aktivnosti na dnevnom i nedeljnom nivou, dok baza volontera koji se uključuju prema potrebi na mesečnom nivou broji preko 30 aktivnih volontera u ovom trenutku.