Home > MEDIJA TIM

Sa radjanjem volonterskih timova u različitim oblastima, IDC je počeo da razvija ideju o specijalizovanom volontiranju. Ovaj koncept ima za cilj da volontiranje razvija u pravcu u kom se mladi ljudi, volonteri ne doživljavaju kao radna snaga za nekvalifikovane poslove, što preti da ugrozi samu ideju volontarizma i otrgne ga svojoj suštini.

Cilj nam je da mladi koji se uključuju u naše aktivnosti rastu i razvijaju se profesionalno kroz volonterski angažman. Volontiranje osim vremena i truda uloženog za dobrobit zajednice, predstavlja i način da se unaprede postojeće i steknu nove veštine, ostvare prva profesionalna iskustva, isproba rad u timu, poslovna komunikacija i upoznaju novi ljudi.

Medija volonterski tim IDC-a je u fazi nastajanja i razvoja. Polje medija smo prepoznali kao prostor na kom se ideje, znanja i veštine mladih koji nam se obraćaju zainteresovani za naše volonterske programe susreću sa delovanjem IDC-a. Ovo preklapanje je u vezi sa tim da svako zalaganje za jačanje položaja deprivilegovanih društvenih grupa mora biti propraćeno na polju medija u cilju jačanja svesti opšte populacije, a pogotovu mladih ljudi o društvenim problemima u našoj zemlji i šire, o primerima dobre prakse i podsticanja aktivnog uključivanja.

medija volonterski tim formiran je kroz projekat You will never walk alone, koji je kao ishod imao nastanak istoimene izložbene postavke i dokumentarnog filma, čiji cilj je da skrenu informišu i senzitivišu javnost na temu izbegličke krize i pokažu da se iza brojeva, statistika i tabloidnih članaka o izbegličkog krizi nalaze ljudi, životne priče i sudbine. Film i izložba dostupni su na našem Youtube kanalu IDC Serbia.