Home > Mobilni volonterski tim

Najpre sa poplavama koje su pogodile Srbiju u maju 2013, a zatim i sa izbijanjem migrantske krize, u IDC je počeo da se rađa volonterski program. Veliki broj mladih ljudi koji su želeli da pomognu ulažući sopstveno znanje i veštine činili su najvažniji resurs IDC-a u pružanju pomoći i podrške ugroženim grupama.

Vremenom ovaj volonterski tim je rastao zajedno sa potrebama na terenu. Tokom 2015.godine tim od ukupno 20 volontera organizovao je akcije podele humanitarne pomoći, najpre u parkovima u Beogradu, a potom i na graničnim prelazima, kao i radionice i razne događaje za decu i mlade migrante koji su prolazili kroz našu zemlju.

Tako je nastao mobilni volonterski tim, koji okuplja veliki broj mladih ljudi spremnih da posvete svoje vreme, svoje znanje i veštine, i pomognu onima u nevolji, da pomognu i nama kao društvu da ne ostanemo nemi na patnju i borbu velikog broja onih koji se svakodnevno suočavaju sa  životnim nepravdama i izazovima, bilo da su to naši sugrađani ili ljudi koji su na putu kroz našu zemlju.

Mobilni volonterski tim aktivan je kada i tamo gde postoji potreba. Za informacije o trenutnim volonterskim programima i aktivnostima mobilnog volonterskog tima kontaktirajte nas putem Facebook-a ili na +381 11 3129992.