Home > naš-tim > Jelena Anđelić
Jelena Anđelić
Programska koordinatorka
Print Friendly, PDF & Email

Jelena Anđelić, programska menadžerka u Inicijativi za razvoj i saradnju (IDC) u Srbiji.

Ranije uključena u rad državne uprave u Srbiji, kao i u rad međunarodnih agencija, od oktobra 2016. član IDC porodice.

Ekspert za socijalnu ekonomiju i civilno društvo, zainteresovana za društvene inovacije, razvoj partnerstava i umrežavanje. Članica je i aktivno uključena u rad različitih nacionalnih, regionalnih i EU mreža, uključujući predstavljanje Irsi mreže u svojstvu projekt menadžera od 2017. godine, https://iris-see.eu/. Projektna menadžerka sa sedam godina radnog iskustva u programiranju, implementaciji i monitoringu EU, bilateralnih i  drugih projekata u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.