Home > Naš rad > Obuke za prekvalifikacije i dokvalifikacije

Dugi niz godina smo se, u okviru različitih projekata, bavili obukama za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju pripadnika ranjivih grupa, kroz različite treninge i neformalno obrazovanje. Do sada smo treninge uglavnom organizovali za izbeglice i interno raseljena lica, ali i za Rome, kao i za socijalno ugroženo lokalno stanovništvo, za koje smo pripremali obuke za najrazličitija zanimanja za kojima postoji potražnja na tržištu rada: obuke za molere, keramičare, kuvare, kozmetičare, masere, parketare, rukovaoce građevinskim mašinama, knjigovođe,frizere, instalatere parnog grejanja, klima instalatere, viljuškariste i mnoge druge zanate.

Obuke za knjigovođe

 

Obuke za kuvare

 

Obuke za molere

Naše obuke su uglavnom trajale 6 meseci, i najveći deo obuke podrazumeva praksa, najčešće u privatnim firmama, knjigovodstvenim agencijama, restoranima i građevinskim firmama, pa su naši polaznici sa obuka izlazili dobro obučeni za kvalitetno obavljanje posla. Sertifikaciju obuka smo pripremali u saradnji sa institucijama koje se bave formalnim obrazovanjem, tj. srednjim stručnim školama, sa kojima smo sačinjavali ugovore o tehničkoj saradnji. Programe za obuke su pripremali profesori škola, pa su stoga bili prilagođeni redovnom školskom programu srednjih stručnih škola, a na kraju obuke komisija koja se sastojala od profesora škole je obavljala završni ispit. Pošto je provera znanja i veština bila na visokom nivou, na našim sertifikatima je bio i  logo škole, kao i potpis direktora i pečat škole.