Home > Javni pozivi i konkursi > Novi Pazar za nove poslove – Preliminarna lista korisnika za javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija
Print Friendly, PDF & Email

 

Novi Pazar za nove poslove – PRELIMINARNA LISTA – SAMOZAPOŠLJAVANJE

U okviru projekta „Novi Pazar za nove poslove“ objavljena je preliminarna lista korisnika za javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlađe ispod 30 godina, za proces edukacije, mentorstva i obezbeđivanja subvencije za samozapošljavanje – za proces edukacija za upravljanje sopstvenim poslom i razvoj individualnog biznis plana.

Projekat ,NOVI PAZAR ZA NOVE POSLOVE”, se realizuje u okviru programa Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa- Inicijativa  za inkluziju 3, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.

Projekat realizuje Grad Novi Pazar u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka SEDA, udruženjem Merhamet Sandžak i udruženjem IDC.

22-PRELIMINARNA-LISTA-NEZAPOSLENA-LICA