Home > projekti > Stambena rešenja i mere socijalnog uključivanja ranjivih društvenih grupa – Korak napred zajedno
Print Friendly, PDF & Email

Stambena rešenja i mere socijalnog uključivanja ranjivih društvenih grupa – Korak napred zajedno

 

Ukupni budžet: 1.202.310,80 USD

Trajanje projekta: 16 meseci (Jul, 2021 – Oktobar 2022)

Opšti cilj projekta je da poveća socijalnu uključenost žena i muškaraca, devojčica i dečaka koji pripadaju socijalno ugroženim grupama i žive u siromaštvu u Novom Pazaru.

Specifični cilj 1: Poboljšati uslove života i socijalnu inkluziju 24 društveno ranjive porodice.

Specifični cilj 2: Uspostaviti sveobuhvatan pristup socijalnom stanovanju i socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na lokalnom nivou.

Ciljne grupe:

a) 24 porodice koje žive u siromaštvu, neadekvatnim stambenim uslovima i situaciji socijalne isključenosti od čega:

b) 11 romskih porodica, 10 porodica osoba sa invaliditetom, 1 žena žrtva porodičnog nasilja sa porodicom i 2 lokalne društveno ranjive porodice

Očekivani rezultati:

R1. 24 socijalno ugrožene porodice dobiće adekvatna stambena rešenja

R2. Izgrađena 1 višestambena zgrada socijalnog stanovanja sa prostorima za ekonomske aktivnosti za korisnike.

R3. Najmanje 24 socijalno ugrožene porodice (približno 79 pojedinaca) podržane merama aktivnog uključivanja.

R4. Ojačani kapaciteti (na institucionalnom, političkom i finansijskom nivou) za socijalno uključivanje u Novom Pazaru.

Projekat finansira UNOPS u okviru Programa podške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.

Nosilac projekta je Grad Novi Pazar, a projektni partneri su Centar za socijalni rad Novi Pazar, Muslimansko Humanitarno Društvo „Merhamet-Sandžak“Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC.