Home > Prva pomoć

IDC je članica međunarodne mreže Samaritan International (SAM.I). Jedno od osnovnih načela ove mreže je da svi ljudi imaju jednako pravo da pruže prvu pomoć ljudima u nevolji. Sa ciljem da i sam doprinese realizacijih načela mreže kroz aktivno uključivanje i obučavanje mladih za pružanje prve pomoći IDC je tokom 2016. godine oformio volonterski tim u ovoj oblasti.

„Kroz praktične treninge volonteri grade Ja mogu da pomognem stav i jačaju sopstvene kapacitete za reagovanje u kriznim situacijama koje mogu zadesiti svakoga“

-SAM.I Network

 

Isidora Banović Belić, tim lider volonterskog tima prva pomoć:

„Prva pomoć koju pruži osoba na mestu nesreće je važna karika u spašavanju ljudskih života. Međutim, ona je takođe i odraz humanosti i altruizma, stoga bi, znanja iz prve pomoći trebalo da budu deo opšte zdravstvene kulture svih građana.“

Gde vidim volonterski tim IDC-a u budućnosti?

Zadatak obučenog volonterskog tima prve pomoći IDC-a bio bi izlazak na teren u vanrednim situacijama kao što su prirodne katastrofe, al ii saobraćajne nesreće i ostale katastrofe nastale ljudskim delovanjem. On bi takođe mogao da preuzme ulogu predavača na raznim skupovima, u školama, firmama, i time bi, pored unapređenja znanja, osposobio razne kategorije stanovništva za pružanje prve pomoći.

 

U koliko želite da se pridružite IDC volonterskom timu prve pomoći pišite nam na volonteri@idcserbia.org ili na pozovite na + 381 11 3129992!