Home > publikacije > Istraživanje o mirnom rešavanju radnih sporova u Beogradu, Novom Sadu i Nišu
Print Friendly, PDF & Email

Ova publikacija ima za cilj utvrđivanje nivoa znanja o vansudskim-alternativnim metodima rešavanja radnih sporova među poslodavcima i zaposlenima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu s posebnim osvrtom na poljoprivredu, prehrambenu, duvansku industriju i vodoprivredu, građevinsku i industriju građevinskog materijala, hemiju i nemetale i analizu stavova i predloga za unapređenje rada i vidljivosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Autori ovog istraživanja su Divna Vujasinović Dučić (Savez samostalnih sindikata Srbije), Milena Šošić i Rastko Brajković (Inicijativa za razvoj i saradnju), Slađana Kiković (Ujedinjeni granski sindikati “Nezavisnost”) i Svetlana Budimčević (Unija poslodavaca Srbije), ekspertni istraživači u ovom sektoru koji pripadaju projektnim partnerskim organizacijama.

Publikacija se sastoji iz dva dela. U prvom delu publikacije analiziran je odnos zakonodavnog okvira mirnog rešavanja radnih sporova i primene metoda mirenja i arbitraže, sa osvrtom na društveni kontekst u kom je istraživanje sprovodeno i dosadašnji rad Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Drugi deo, na samom početku, pruža statističke podatke o strukturi privrede u gradovima u kojima je sprovedeno istraživanje, a zatim se, kroz analizu upitnika popunjenih od strane ispitanika, daje prikaz obima korisćenja usluga RAMRRS-a.

Nadamo se da će čitanje ove publikacije pružiti korisne informacije ne samo stručnoj javnosti već i osobama koje se ne smatraju „stručnjacima“ u ovoj oblasti i da će se oni, bolje razumevajući ovu materiju više uključiti u korišćenje vansudskih-alternativnih metoda rešavanja radnih sporova.

Nadamo se, takođe, da će ova publikacija doprineti jačanju socijalnog dijaloga i podržati unapređenje rada Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji.