Home > Mreže i članstva > Članstvo u ECF

Članstvo u ECF

IDC je član ECF – Evropskog građanskog foruma, internacione mreže koja okuplja više od 110 udruženja i nevladinih organizacija iz preko 29 zemalja u Evropi, koje aktivno rade na pitanjima kao što su građansko obrazovanje, odbrana ljudskih prava i zagovaranje vladavine demokratije.

Asocijacija nevladinih organizacija igra važnu ulogu u povezivanju evropskih institucija i građanstva, gradeći idealno okruženje za debate i formulaciju projekata koji odgovaraju na potrebe građana, promovišući jačanje zajedništva, inkluziju i socijalne inovacije.

Od osnivanja 2005. godine Evropski građanski forum zastupa:

  • Stvaranje povoljnog okruženja za građane da se uključe u javnu sferu i život zajednice oko vrednosti kao što su jednakost, solidarnost, inkluzivnost i demokratija
  • Podržavanje strukturalnog evropskog civilnog sektora kroz izgradnju saveza, razmenu iskustava i zajedničkog zagovaranje efektivnog pristupa pravima za sve
  • Podsticanje institucionalnog priznanja organizacija civilnog društva putem uspostavljanja Evropskog građanskog dijaloga

Oni se bave:

  • Propagiranjem – Zalažu se na nivou EU tako što se direktno angažuju sa kreatorima politike, učestvuju u konsultacijama i rade sa njihovim partnerima, posebno kroz saveze i mreže kao što je Građansko društvo Europe.
  • Monitoring i izveštavanje o građanskom prostoru – Preko naše platforme Civic Space Watch, pratimo i izveštavamo o dešavanjima u građanskom prostoru širom Evrope i pružamo informacije i resurse.
  • Umrežavanje i izgradnja kapaciteta – Od osnivanja, posvećeni su negovanju sve većih veza unutar evropskog civilnog društva i pomaganju u izgradnji struktura koje prepoznaju značaj sektora.
  • Kampanje i savezi – U ECF-u kampanje imaju različite oblike – od tekućih kampanja kao što je Građanski ponos – koji ima za cilj da pokaže moć ljudi – do specifičnih kampanja, kao što je kampanja Civilno društvo za EU ​​uoči izbora za EU.

 

Povezivanje Evropskog građanskog foruma sa mobilizacijom građana ostvaruje se kroz aktivnosti organizacija članica mreže, koje su u središtu problema koje treba rešiti. Svakodnevne aktivnosti sa kojima se suočavaju članice mreže su obrazovanje, prava migranaca, zaštita privatnih podataka, prepoznavanje njihovih zahteva od strane nacionalnih i lokalnih institucija.