Home > O nama > Publikacije

Promovisanje pravedne tranzicije u Evropi i širom sveta – kako civilno društvo i sindikati pokreću promene

Studija „Promovisanje pravedne tranzicije u Evropi i širom sveta – kako civilno društvo i sindikati pokreću promenu“ potiče iz sve većeg interesovanja SOLIDAR-a za bavljenje temom obezbeđivanja socijalno pravedne tranzicije ka klimatskoj neutralnosti. Krajem 2020. godine mreža SOLIDAR razvila je novu višegodišnju strategiju za platformu, koja ima za cilj da socijalnu pravdu i pravednu tranziciju […]

Brošura dobrih praksi u socijalnom preduzetništvu

U regionu Zapadnog Balkana i Višegrada postoji veliki broj socijalnih preduzeća koja se drugačije nazivaju, sa različitim tendencijama, oblicima i veličinama; od malih lokalnih kafića do širih nacionalnih i regionalnih fondacija. Bez obzira na njihov koncept, profitna ili neprofitna udruženja, zadruge, mala ili srednja preduzeća, očigledno je zajedničko da ih osnivaju pojedinci ili grupe sa […]

Stiže proleće – vreme je za Nove zelene socijalne inicijative

IDC je u proteklom periodu dovršio realizaciju projekta „Nove zelene socijalne inicijative“ finasiranog sredstvima EU, okviru GEAR (Green Economy for Advanced Region) programa u okviru koga je obnovljen sajt Zelene inicijative, održana radionica za članice Zelene inicijative – „Kako dalje u oblasti zelenih socijalnih inicijativa“ realizovano istraživanje “Održivi modeli socijalnog preduzetništva u oblasti upravljanja otpadom” […]

Kad brojevi postanu lica – publikacija u okviru projekta „Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo“

KADA BROJEVI POSTANU LICA  – publikacija u okviru projekta „Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo“ Sukobi i urušavanje privrednog sistema pokrenuli su migracione tokove na teritoriji Srbije s kraja XX i početkom XXI veka. Ovi događaji ujedno su uzrokovali neke od najvećih problema društvene transformacije danas, posebno u svetlu procesa EU […]

Moć priče u „teškim“ temama – objašnjavanje veze nejednakosti i ekonomije

U okviru Erasmus + projekta „Moć priča u teškim temama – objašnjavanje nejednakosti i ekonomije“ učesnici obuke koja je održana u Visli, Poljska, razvili su publikaciju. Ova publikacija je razvijena sa ciljem da osobama koji rade sa mladima omogući šire znanje o socijalnoj ekonomiji i mogućnostima koje pruža u smislu promovisanja tolerancije i osećaja solidarnosti […]

Vodič za upućivanje i pružanje socijalnih usluga migrantima u Republici Srbiji

U okviru našeg projekta IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama razvili smo Vodič o sistemu upućivanja / pružanju socijalnih usluga za migrante.rojekat ima za cilj da značajno doprinese poboljšanju pružanja usluga i unapređenju političkog okvira koji se odnosi na migracije u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora […]

Godišnji izveštaj 2017

Ove godine obeležili smo 10 godina od osnivanja IDC-a. Zajedno sa našim kolegama, saradnicima, prijateljima i korisnicima odali smo prizanje uloženom trudu i posvećenosti, idejama i hrabrosti potrebnoj da se one realizuju. Baš kao i prethodnih 10 godina i ovo veče, kao i godina za nama, bili su ispunjeni dobrom energijom, prijateljstvom i smehom.

Vodič kroz radna i socijalna prava za mlade u Republici Srbiji

Generacija Z ili “post-milenijalci” su mladi rođeni sredinom ‘90-ih godina 20. veka. Odrastali su u godinama kada su se njihovi roditelji u Srbiji borili da zadrže radna mesta zbog ekonomskih sankcija, potom tranzicije i Svetske ekonomske krize. Od svog ranog detinjstva, uz ekonomske probleme, pratili su i kasnije usvajali tehnološke inovacije koje se smenjuju brže […]

Merenje uticaja volontiranja

Volontiranje je najvidljiviji izraz promovisanja solidarnosti, pružanja doprinosa socijalnom uključivanju ugroženih društvenih grupa i sticanja socijalnog kapitala. Iz ovih razloga, mreža Volonteurope, podržana od strane evropske radne grupe za merenje uticaja volontiranja, izradila je dokument koji ima za cilj da promoviše potrebu za većim priznavanjem volontiranja i istraži načine na koje je moguće bolje izmeriti […]