Home > publikacije > Vodič za eksternu komunikaciju za pružaoce obrazovanja odraslih na radu
Print Friendly, PDF & Email

Publikacija „Vodič o eksternoj komunikaciji za pružaoce obrazovanja odraslih na radnom mestu“.  razvijena je u okviru Networks projekta. Njegov glavni cilj je da preduzećima društvenog sektora (preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, nevladine organizacije, socijalna preduzeća, udruženja, fondacije, mreže) pruži korisne sugestije i smernice koje im mogu pomoći da razviju novu strategiju komunikacije ili unaprede svoju postojeću.

Publikacija je razvijena na 7 jezika i dostupna i na sajtu ENSIE mreže koja je nosilac projekta.

Projekat se sprovodi u okviru Erasmus plus programa.