Home > Programi

Volonterski program

Volonterski program IDC ima za cilj formiranje, održavanje i širenje volonterske mreže IDC-ovih volontera, kao i promociju volonterizma i podsticanje društvenog angažovanja mladih ljudi s ciljem da se pruži podrška lokalnim zajednicama.

Socijalni razvoj

U okviru Programa Socijalni razvoj obuhvaćeni su projekti koji za cilj imaju podsticanje socijalne inkluzije osetljivih društvenih grupa. IDC nastoji da razvija nove i unapređuje postojeće socijalne usluge kroz projekte koji su usmereni ka jačanju nedovoljno razvijenih kapaciteta na...

Ekonomski razvoj

IDC-ov program Ekonomskog razvoja podrazumeva razvoj programa neformalnog obrazovanja i ekonomskog osnaživanja osetljivih društvenih grupa sa ciljem povećanja stepena društvene uključenosti.

Jednaka prava za sve

Program Jednaka prava za sve posvećen je promociji, ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava osetljivih društvenih grupa. IDC pruža besplatnu pravnu podršku interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima kao i drugim korisnicima. Značajne rezultate ostvarili smo na polju mirnog rešavanja...