Home > O nama > Šta želimo

Print

NAŠA VIZIJA:

ZADOVOLJNI LJUDI U PRAVEDNOM DRUŠTVU

NAŠA MISIJA:

RAZVOJ PROGRAMA PODRŠKE OSETLJIVIM DRUŠTVENIM GRUPAMA KROZ INOVATIVNA SOCIO-EKONOMSKA REŠENJA, POŠTOVANJE I ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, GRAĐENJE PRAVEDNOG I ODGOVORNOG DRUŠTVA KOJE UVAŽAVA RAZLIČITOSTI I PRUŽA JEDNAKE MOGUĆNOSTI

NAŠI CILJEVI:
  • Jačanje socijalne inkluzije ranjivih društvenih grupa i osnaživanje manje privilegovanih društvenih grupa kroz razvoj socijalnog preduzetništva i stvaranje uslova za razvoj pristupačnih socijalnih usluga za sve osetljive društvene grupe.  (Program socijalnog razvoja)

  • Razvijanje programa ekonomskog osnaživanja  osetljivih društvenih grupa sa ciljem povećanja stepena društvene uključenosti, kroz programe neformalnog obrazovanja, obuke o osnovama poslovanja, dodelu start-up grantova za započinjanje posla i podsticanje samozapošljavanja. (Program ekonomskog razvoja)

  • Promocija, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava osetljivih društvenih grupa i uticaj na unapredjenje javnih politika i institucionalnih praksi radi jačanja načela vladavine  prava u Republici Srbiji, a posredno i u regionu. (Program jednakih prava)

  • Podsticanje društvenog angažovanja mladih ljudi i podrška lokalnim zajednicama kroz formiranje, održavanje i širenje volonterske mreže, kao i promociju volonterizma u Srbiji. (Volonterski program)