Home > programi > Ekonomski razvoj

PayPal

Direct Bank Transfer

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Check Payment

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).
Print Friendly, PDF & Email

IDC-ov program Ekonomskog razvoja podrazumeva razvoj programa neformalnog obrazovanja i ekonomskog osnaživanja osetljivih društvenih grupa sa ciljem povećanja stepena društvene uključenosti.

Projekti u okviru ovog programa koji se trenutno implementiraju fokusiraju se na problem zapošljavanja pripadnika ranjivih grupa, obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike, kao i njihovo ekonomsko osnaživanje kroz obuke o osnovama poslovanja, dodelu start-up grantova za započinjanje posla, podsticanje samozapošljavanja i razvoj socijalnog preduzetništva.

Kroz program Ekonomski razvoj IDC je od svog osnivanja do sada obezbedio stručnu obuku za preko 800 osoba iz različitih ugroženih kategorija po sistemu prekvalifikacija, dokvalifikacija i posredovanja prema poslodavcu. Za blizu 40% obučenih lica smo, kroz medijaciju sa poslodavcima, obezbedili kratko ili dugoročno zaposlenje. Takođe, obezbedili smo i veliki broj stambenih jedinica za interno raseljena lica, izbeglice, povratnike i druge korisnike. Uz rešavanje stambenog pitanja, seminarima i edukacijama, kao i dodelom grantova za pokretanje sopstvenog posla, trudimo se da pružimo sveobuhvatnu podršku koja na ovaj način uključuje i ekonomsko osamostaljivanje.

Kroz svoje projekte IDC je osnovao nekoliko socijalnih preduzeća u različitim delatnostima, a aktivno radi i na promociji, jačanju i zagovaranju modela socijalnog preduzetništva na nacionalnom i regionalnom nivou.