Home > Realizovani projekti

Pružanje doprinosa monitoringu održivosti regionalnog stambenog programa putem participativnog prikupljanja socio-ekonomskih podataka o korisnicima

Pružanje doprinosa monitoringu održivosti regionalnog stambenog programa putem participativnog prikupljanja socio-ekonomskih podataka o korisnicima Ukupni budžet: 8.000 EUR Trajanje projekta: Maj 2020. – Oktobar 2020. Cilj projekta je prikupljanje socio-ekonomskih podataka korisnicima regionalnog stambenog programa kako bi se ispitala njegova održivost. Anketiranje će realizovati mladi anketari koji će u 81 opštini prikupiti socio-ekonomske podatke o 600 porodica, koje […]

Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere

Ukupna vrednost projekta: 164.694 EUR Trajanje projekta: 01. oktobar, 2019 – 31.decembar, 2020. Cilj projekta je povećanje zapošljivosti povratnika po Sporazumu o readmisiji, Roma i drugih teže zapošljivih kategorija putem realizacije programa obuka usklađenih sa potrebama lokalnog tržišta rada i programima podrške zapošljavanju i samozapošljavanju, kao i razvoja socijalnog preduzetništva u Novom Pazaru i Tutinu. […]

Zasad za zajednicu Lučani

Zasad za zajednicu Lučani Ukupna vrednost projekta: 29.200 CHF Projekat predstavlja nastavak podrške koju su zajedničkim sredstvima opština Zolikon i opština Lučani obezbedile prošle godine. Uspešni korisnici čiji zasadi prema proceni eksperta poseduju karakteristike održivosti biće dalje osnaženi kroz nabavku protivgradnih mreža. U okviru druge komponente biće odabrano oko 10 novih korisnika koji će dobiti […]

EMPACT – Empowerment 2 act

Naziv projekta: EMPACT – Empowerment 2 act Mart 2019 – Jun 2021. Ukupan budžet projekta: 367,848.18  EUR Partneri na projektu: Danish People Aid SAM.I mreža ANPAS  Weißes Kreuz  CDI Alfa Centar IDC Jukumu Letu CIDI Opšte informacije o projektu EMPACT je projekat izgradnje kapaciteta koji je fokusiran na EUAV proces sertifikacije za buduće organizacije domaćine […]

Škola novinarstva za decu i mlade – stepenik do kompetencija za savremeno društvo

Naziv projekta: Škola novinarstva za decu i mlade – stepenik do kompetencija za savremeno društvo Trajanje projekta: 15/01/2019 – 15/08/2019 Ukupan budžet: 8.000 CHF Ciljevi projekta: Doprinos obrazovnoj delatnosti u lokalnoj sredini kroz školu novinarstva i ponuđene sadržaje za svrsishodno korišćenje slobodnog vremena. Podsticanje omladinskog aktivizma, planiranja karijere. Razvoj kompetencija za savremeno društvo a pre […]

POVRATAK KAO KORAK NAPRED

POVRATAK KAO KORAK NAPRED – Pružanje podrške poboljšanju životnih uslova interno raseljenih lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo* Jul 2018 – April 2020 Ukupan budžet: 522.036,00 € Partneri na sprovođenju Projekta: OCD “Proaktiv” – Niš, Srbija Opština Vrnjačka Banja Mesto sprovođenja Projekta: Vrnjačka Banja, Beograd, […]

LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo

Trajanje projekta: Jul, 2018 – Jun, 2020 Naziv projekta: LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo Budžet projekta: 526.020,00 EUR Opšti cilj projekta: Podrška unapređenju životnih uslova Interno Raseljenih Lica (IRL) i povratnika po Sporazumu o readmisiji u Republici Srbiji. Specifični ciljevi: 1) Podrška unapređenju životnih uslova IRL […]

LGBTI populacija u sistemu upravljanja migracijama okrenutom zaštiti korisnika

Jul, 2018 – Jul, 2019 Naziv projekta: LGBTI populacija u sistemu upravljanja migracijama okrenutom zaštiti korisnika Budžet projekta: 12.000 EUR Projekat je podržan od straneASB Nemačka i njegove podružnice Arbeiter-Samariter-Bund LV Nordrhein-Westfalen. Fokus projekta su i LGBTI izbeglice. LGBT osobe u migrantskoj populaciji pogođene represijom u zemljama porekla, a sa diskriminacijom i nasiljem suočavaju se […]

Zasad za zajednicu

Zasad za zajednicu Ukupna vrednost projekta: 40.000 CHF Projekat ima za cilj da osnaži ljude iz ruralnih područja, pogotovu mlađu populaciju, pružajući im sredstva za samostalnu poljoprivrednu proizvodnju maline. Projekat je većim delom finanisarn od strane ciriške opštine Zolikon u iznosu od 25.000 CHF, dok je opština Lučani iz svojih sredstava namenila 15.000 CHF za […]

Novi Pazar – Novi Poslovi

Novi Pazar – Novi poslovi ukupna vrednost: 200.000 Projekat Novi Pazar – Novi Poslovi ima za cilj da doprinese povećanju zapošljivosti opšte populacije, a posebno teže zapošljivih kategorija, u prvom redu povratnika po sporazumu o readmisiji, kao i drugih teže zapošljivih kategorija u skladu sa Nacionalnom strategijom zapošljavanja 2010- 2020 i drugim relevantnim nacionalnim i […]

Ljudska prava ne poznaju granice

Jun, 2017  – Decembar, 2018. Naziv projekta: Ljudska prava nemaju granice Vrednost projekta: 15.000 eur   Opšti cilj projekta je da doprinese zaštiti i promociji ljudskih prava migranata i tražilaca azila na putu kroz Srbiju. Specifični ciljevi: Unapređenje i nastavak pružanja primarne medicinske pomoći migrantima i azilantima u prihvatnim centrima u Subotici i Šidu. Unapređenje […]

Dečija prava bez granica

Jul, 2017– Decembar, 2017. Dečija prava bez granica Vrednost projekta: 30.000 EUR Projekat ima za cilj povećanje kvaliteta pomoći koja se pruža migrantima – tražiocima azila i licima kojima je potrebna međunarodna zaštita, a smešteni su u prihvatnim centrima u Šidu, Subotici, Somboru i Dimitrovragu. Predstavlja koordiniran i efektivan odgovor na zdravstvene  potrebe i potrebe […]

Volontiranjem do održivih zajednica

Februar, 2017 – Decembar, 2017 Volontiranjem do održivih zajednica Ukupna vrednost projekta: 10.000 eur Cilj 1: Podrška lokalnim zajednicama su Srbiji dodatno opterećenim migrantskom krizom i produženim boravkom tražilaca azila i osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom uz promovisanje punog sprovođenja ljudskih prava. Cilj 2: Unapređenje održive volonterske mreže kroz realizaciju volonterskih  aktivnosti u više […]

Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji

Mart 2017 – Mart 2019 Naziv projekta: Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji Budžet projekta: 1.191.200 DKK Projekat teži da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera u cilju zajedničkog delovanja u pravcu smanjenja stope nezaposlenosti mladih u Srbiji Ciljevi projekta: Jačanje saradnje i socijalnog dijaloga socijalnih partnera u Srbiji pri izradi […]

Zdravstvena zaštita i pomoć u snabdevanju hranom i drugim proizvodima za produžen boravak izbeglica u Srbiji

Zdravstvena zaštita i pomoć u snabdevanju hranom i drugim proizvodima za produžen boravak izbeglica u Srbiji Vrednost: 145.850,00 trajanje projekta: od 01.02.2017. do 01.05.2018. Ovaj projekat je treći u nizu projekata finansiranih od strane Nemačkog Ministarstva spoljnih poslova, koji je posvećen pružanju pomoći i podrške izbeglicama, migrantima i tražiocima azila u Srbiji. I ovaj projekat […]

Podrška sirijskim izbeglicama u prihvatnim centrima i na migrantskoj ruti kroz Srbiju

Inicijativa za razvoj i saradnju-IDC u saradnji sa partnerima ASB-om, Asocijacijom za socijalnu podršku mladima-ARSIS, i PREDA Plus realizuje projekat “Podrška sirijskim izbeglicama u prihvatnim centrima i na migrantskoj ruti kroz Srbiju” Projekat se realizuje sa ciljem poboljšanja statusa migranata u Srbiji, BJR Makedoniji i Grčkoj i sa ciljem smanjenja ugroženosti izbeglica u ovim državama. […]

Raznovrsan odgovor na migranstku krizu

Raznovrsan odgovor na migrantsku krizu u Srbiji totalna vrednost: 43.571,45 e Cilj projekta je da poveća kvalitet pružene humanitarne pomoći migrantima u prihvatnim centrima u Srbiji, kao i kvalitet prevencije zdravlja kroz distribuciju hranljivih i nehranljivih namirnica uključujući i povećanje kvaliteta društvenog života migranata kroz kreiranje uslova za aktivno provođenje slobodnog vremena tokom boravka u […]

You will never walk alone

Septembar, 2016 – Mart, 2017. Naziv projekta: You will never walk alone Vrednost projekta: 11.000,00 dolara Projekat je pokrenut sa ciljem da osnaži kapacitete lokalnih zajednica u prevazilažanju posledica migrantske krize. Jedna od značajnijih prepreka integraciji migranata u lokalnim zajednicama jesu predrasude i negativni stereotipi utemljeni na strahu od nepoznatog i neinformisanosti. Cilj projekta je […]

Unapređenje zapošljivosti mladih

Cilj projekta je doprinos zapošljivosti mladih kroz definisanje konkretnih mehanizama i preporuka za prevazilaženje neusklađenosti obrazovnog programa srednjih stručnih škola (građevinskih, tehničkih i arhitektonskih srednjih škola) i tržišta rada u Srbiji.

Podrška zakonodavnoj izmeni instituta mirnog rešavanja radnih sporova

Cilj projekta je doprinos boljem sprovođenju propisa iz oblasti rada i radnog prava, kroz razmatranje preporuka navedenih u dokumentu javne politike ’Izazovi i dobrobiti mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji’, u okviru radne grupe za izmenu radnog zakonodavstva i podizanje nivoa svesti zaposlenih i poslodavaca o prednostima instituta za mirno rešavanje radnih sporova.

Ruralni razvoj nakon poplava

Cilj ovog projekta je da doprinesemo smanjenju siromaštva ruralne populacije pogođene poplavama u Zapadnoj Srbiji, tako što ćemo unaprediti i poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju za najmanje 100 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Šapca.

Nastavak podrške porodicama pogođenim majskim poplavama

Projekat predstavlja nastavak projekta započetog avgusta 2014. s ciljem da se pruži podrška u uspostavljanju normalnih životnih uslova i javne infrastrukture za porodice pogođene poplavama u Srbiji.

Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig

Sa partnerom Arbeiter-Samariter-Bund Austrija i u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrenut je projekat obnove poljoprivredne proizvodnje nakon razarajućih poplava u maju 2014. godine u ruralnim delovima opštine Ljig. Projekat je finansiran od strane Nachbar in Not, a vremenski okvir je jul 2014. do juna 2015. godine.

Zajedno za socijalno pravedniju Evropu

Ove godine smo u saradnji sa mrežom SOLIDAR sproveli projekat čiji je cilj da organizacije koje su članice SOLIDAR-a, u okviru aktivnosti usmerenih na razvoj i promociju socijalne ekonomije u svojim zemljama, prenesu jasne poruke Evropskim institucijama.

Volonteri – dar zajednici

IDC je formirao volontersku grupu kao i volontersku mrežu koja će u narednom periodu biti strateški raspoređena na projektima organizacije i služiti kao baza za sve buduće volonterske aktivnosti.

S obzirom na to da je veliki broj volontera bio angažovan ad hoc na svim IDC-ovim aktivnostima pri pružanju urgentne pomoći žrtvama majskih poplava, ukazala se potreba za organizovanjem volontera.

WOW (World of Work) za mlade

Sve što ste hteli da znate o zapošljavanju, ali niste znali koga da pitate

IDC je u saradnji sa partnerima FIC, IDEAS Institute, Filvamas – CGIL i SOLIDAR pokrenuo projekat WOW za mlade. Cilj projekta je uticaj na promociju prisustva mladih koji nisu u procesu obrazovanja niti zaposleni na tržištu rada, u demokratskim procesima u državama iz kojih dolaze. Drugi cilj je unapređenje stepena socijalne uključenosti i solidarnosti među mladima uz osnaživanje mladih za zapošljavanje i promociju saradnje među njima.

Obnova kuća i ekonomska revitalizacija za porodice pogođene poplavama

Opšti cilj ovog projekta koji sprovode četiri nevladine organizacije je pružanje podrške u uspostavljanju normalnih životnih uslova i javne infrastrukture za porodice pogođene poplavama u Srbiji. Specifični ciljevi su: 1) pružanje podrške u uspostavljanju normalnih životnih uslova za porodice pogođene poplavama u Valjevu, Šidu, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Osečini, Bajinoj Bašti, Loznici i Šapcu; 2) pružanje podrške ekonomskoj revitalizaciji porodica pogođenih poplavama u Valjevu, Šidu, Ljuboviji, Malom Zvorniku, Osečini, Bajinoj Bašti, Loznici i Šapcu.

Podrška žrtvama poplava

Cilj projekta je pomoć i podrška žrtvama poplava u opštinama Krupanj, Valjevo i Obrenovac, kroz distribuciju paketa pomoći za 115 porodica u ovim opštinama, kao i nabavku alata i mašina neophodnih za čišćenje kuća.

Podrška izmeni Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova

Projekat „Socijalni partneri zajedno za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radnopravnog zakonodavsta“, finasiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, nastavak je prethodnih dostignuća i doprinosa vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova. Cilj projekta je da doprinese unapređenju poštovanja i primene radnog zakonodavstva u Srbiji sa posebnom pažnjom na institut mirnog rešavanja radnih sporova.

Trajna stambena rešenja za IRL, izbeglice i povratnike u Kuli

Opšti cilj projekta je podrška poboljšanju životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji, kroz obezbeđenje građevinskog materijala za najmanje 12 porodica u opštini Kula, kao i kroz program ekonomskog osnaživanja za porodice izbeglica, interno raseljenih i povratnika koji žive na teritoriji opštine Kula.

Pravna pomoć za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike

Projekat ostvarenja prava izbeglica, interno raseljenih i povratnika po Sporazumu o readmisiji, usmeren je na pružanje besplatne pravne pomoći i zastupanja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnika po Sporazumu o readmisiji. Pravna pomoć je obezbeđena u skladu sa najvišim profesionalnim standardima i odnosi se na unapređenje zaštite prava interno raseljenih lica, izbelgica i povratnika sa posebnim naglaskom na oblast imovinskog prava, diskriminaciju, zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu.

Trajna stambena rešenja za prisilne migrante i povratnike u Novom Pazaru

Cilj projekta je podrška integraciji i poboljšanje životnih uslova izbeglica i interno raseljenih lica, kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Novi Pazar.

Podrška zatvaranju kolektivnih centara – poboljšanje uslova života

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju uslova života i socijalnoj inkluziji prisilnih migranata u Srbiji sa posebnim osvrtom na najugroženije porodice nastanjene u kolektivnim centrima. Projekat se sprovodi u saradnji sa opštinama u kojima se implementira, kao i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Podrška zatvaranju kolektivnih centara – stambena rešenja

Opšti cilj projekta je da doprinose ispravnoj implementaciji strategija za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji, kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u Srbiji .

Ruralna migracija – izrada dokumenta praktične politike

Ruralna migracija – izrada dokumenta praktične politike o potrebama potencijalnih mladih migranata i primera dobre prakse iz ruralnih delova.

Zajednička zelena inicijativa

Opšti cilj projekta je da projektne aktivnosti doprinesu uspostavljanju funkcionalnih mehanizama koji podstiču primarnu selekciju otpada kroz uključivanje svih relevantnih aktera, čime se podržava reforma prakse upravljanja otpadom u Srbiji.

Zajedničkim naporima za više radnih mesta

Opšti cilj projekta je da aktivnosti projeka doprinesu rešavanju problema izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji kroz pružanje adekvatne podrške.

WASE – socijalno preduzetništvo u oblasti reciklaže

Opšti cilj projekta je da doprinese rešavanju problema koje zajednica Roma, neformalnih sakupljača otpada, ima u kontekstu novog Zakona o odlaganju otpada, kroz uvođenje modela socijalnog preduzetništva kao sredstva za rešavanje problema zapošljavanja neformalnih sakupljača otpada, kao i kroz jačanje partnerstva između civilnog, javnog i poslovnog sektora.

Podrška zapošljavanju ranjivih grupa – ekološke radionice

Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Republici Srbiji kroz stvaranje socijalne zadruge i profesionalno osnaživanje žena iznad 45 godina, koje su u procesu tranzicije izgubile posao, da nauče nove veštine proizvodnje inovativnih finalnih proizvoda, sa jakim akcentom na očuvanju životne sredine i reciklaži.

Poboljšanje ekonomskih i socijalnih kapaciteta ranjivih grupa

Glavni cilj projekta je ojačavanje društveno – ekonomskih kapaciteta izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji, što bi trebalo da doprinese jačanju principa vladavine prava u tranzicionom društvu Republike Srbije u tekućem procesu integracije u EU. Deo projekta je podrazumevao pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama, interno raseljenim licima i drugim ugroženim kategorijama stanovništva u Republici Srbiji, sa glavnim ciljem da se omogući ostvarivanje ljudskih prava ovim kategorijama stanovništva.

Podrška nezaposlenim osobama i razvoj ljudskih resursa

snovni cilj projekta je da posreduje između poslodavca i nezaposlenih i da obezbedi podršku nezaposlenima, kako bi što bolje promovisali sebe na tržištu rada, pružajući im stučne obuke, kao i treninge za usvajanje novih znanja i veština. Projekat je takođe usmeren na povezivanje brojnih nacionalnih i lokalnih institucija koje određuju politiku tržišta rada.