Home > projekti > Podrška zatvaranju kolektivnih centara – stambena rešenja
Print Friendly, PDF & Email

Februar 2013 – Jun 2014

Naziv projekta: ‘Podrška zatvaranju kolektivnih centara, kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike’

Vrednost projekta: 1.044.100,00 EU 

 

Opšti cilj projekta, realizovanog u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund je da doprinose ispravnoj implementaciji strategija za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji, kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u Srbiji. Projekat je realizovan u Smederevu, Vranju i Gadžinom Hanu.

Šest kolektivnih centara u Srbiji pripremljeno za zatvaranje u četiri opštine u Srbiji, kroz pružanje trajnih stambenih rešenja porodice koje žive u kolektivnim centrima, a 73 porodice dobile su trajna stambena rešenja i kako bi napustile kolektivni centar i integrisale se u društvo.

Izgrađeno je 59 montažnih stambenih jedinica  za 73 porodice ( 45  standardne + 14 montažnih kuća za po dve porodice) izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika u četiri opštine, koji trenutno borave u kolektivnim centrima.

Diseminacija dokumenta o dobrim praksama i naučenih lekcija tokom projekta, kako bi naše iskustvo bilo na raspolaganju i drugim zainteresovanim stranama i kako bi se svest o značaju brige za ciljnu grupu projekta podigla.

Sprovedene su aktivnosti monitoringa i evaluacije izvođenih u toku implementacije, kako bi se obezbedilo nesmetano sprovođenje projekta.

Projekat je finansirala EU.

 rsz_admin-ajax