Home > programi > Socijalni razvoj

PayPal

Direct Bank Transfer

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Check Payment

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).
Print Friendly, PDF & Email

U okviru Programa Socijalni razvoj obuhvaćeni su projekti koji za cilj imaju unapređenje socijalne inkluzije osetljivih društvenih grupa.

Cilj Programa Socijalni razvoj je jačanje socijalne inkluzije i podrška razvoju socijalnog preduzetništva i pristupačnih socijalnih usluga za sve osetljive društvene grupe. Kroz projekte koji se trenutno implementiraju u okviru ovog programa nastojimo da približimo socijalne usluge, volonterizam, socijalna preduzeća i temu aktivne socijalne inkluzije onima kojima je to najpotrebnije.

Program socijalnog razvoja IDC-a, predstavlja jedan od najznačajnijih strateških usmerenja IDC-a, naročito kad se uzme u obzir niz projekata IDC-a vezanih za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva i pružanje socijalnih usluga, kao i aktivno članstvo u međunarodnim i nacionalnim mrežama posvećenih povećanju jednakosti i socijalne pravde u Evropi i svetu.

Pored toga, od 2012. godine IDC zajedno sa nevladinom organizacijom administrira mrežu SENS, jedinu nacionalnu mrežu socijalne ekonomije, a takođe je  jedan od osnivača i član Koalicije za razvoj i promociju socijalnog preduzetništva.