Home > projekti > INKLUZIVNA prva pomoć (INFA)
Print Friendly, PDF & Email

INKLUZIVNA prva pomoć (INFA)

 Inkluzivna prva pomoć (INFA) ima za cilj da sprovede razmenu najboljih praksi o obuci prve pomoći za osobe sa invaliditetom (OSI). Uz uključivanje relevantnih interesnih grupa iz ciljne grupe, prikupljaćemo, raspravljati i dokumentovati prakse koje su dovele do uspešnih rezultata učenja.

Realizacijom projektnih aktivnosti biće:

  • Naučene vredne lekcije za poboljšanje obuke prve pomoći za osobe sa invaliditetom.
  • Osmišljene preporuke za dalje pružanje prve pomoći za osobe sa invaliditetom, na osnovu razmena znanja i iskustva relevantnih eksperata.

Trajanje projekta: maj 2023 – maj 2025

Ukupan budžet: 120.000 EUR

Website projekta: https://infa.samaritan-international.eu/ 

Projekat sprovodi međunarodna mreža SAM.I u partnerstvu sa svojim organizacijama članicama: Udruženje SRCE (Hrvatska), ASB (Nemačka), DPA (Danska), ANPAS (Italija), Beli krst (Italija), LSA (Letonija), LSB (Litvanija), CDI (Severna Makedonija), IDC (Srbija) i ASSR (Slovačka).

Finansirano od strane Erasmus+ programa KA220 -ADU- Partnerstvo za saradnju u obrazovanju odraslih