Home > projekti > Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa
Print Friendly, PDF & Email

Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa

 

Trajanje projekta: 05. mart, 2020. – 28.februar, 2021.

Projekat ,,Podrška zapošljavanju povratnika, Roma i drugih teže zapošljivih grupa“  se realizuje u okviru šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u Srbiji a u skladu sa ugovorom sa GFA konsultantskom grupom.

U realizaciji projekta, pored IDC-a, učestvuju i:

– Sektor za unapređenje položaja Roma, Grad Beograd

Opštinska uprava Bujanovac

– Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Bujanovca

Opštinska uprava GO Zvezdara

–  Opštinska uprava GO Novi Beograd

Opština Čajetina

Opština Priboj

–  Povereništvo KIRS – Novi Beograd

Ženski centar Užice

Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac

– Asocijacija romskih studenata Niš

Proaktiv, Niš

Forum Roma Srbije Beograd

Udruženje žena „Sačuvajmo selo“ Priboj

Podrška predviđena Projektom obuhvata:

  1. Biznis treninge – obuke za pokretanje sopstvenog posla ili povećanja obima sopstvenog posla / poljoprivredne proizvodnje i razvoj individualnih biznis planova – najmanje 100 korisnika
  2. Subvencije za samozapošljavanje u vidu nabavke i donacije mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom, koju realizuje GIZ sredstvima projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ – 60 korisnika
  3. Mentorsku podršku biznisu i poslovno savetovanje za implementaciju individualnih biznis planova  – 60 korisnika

Povratnici su ohrabrivani da se prilikom kreiranja poslovnih ideja sa kojima apliciraju učešće na projektu oslone i na znanja i iskustva stečena tokom rada i boravka u inostranstvu. Procena održivosti poslovnih ideja je jedan od determinišućih kriterijuma u procesu odabira korisnika.