Home > projekti > #YouthAgainstCyberbulling
Print Friendly, PDF & Email

Ovaj projekat teži da doprinese suzbiju sajber nasilja i drugih štetnih radnji kao što su pretnje ili uvredljivi komentari, izražavanje mržnje, deljenje kompromitujućih slika / video zapisa i namerno ili nenamerno i deljenje drugog sadržaja koji ima štetan ishod za drugu osobu. Osim podizanja svesti o nasilju na društvenim mrežama, projekat se fokusira i na razmenu dobrih praksi u ovoj oblasti širom Evrope.

 

Erasmus+ KA 2: Strateška partnerstva za mlade

Budžet projekta: 203.586,00 EUR

Trajanje projekta: 09/2019- 09/2021

Partneri na projektu: FIC, Danska, CEAMEA, Francuska, ARCI Liguria, Italija, Progressive Economic Policy Foundation, Mađarska,  Solidarna, Hrvatska, SOLIDAR, Belgija.