Home > projekti > Unapređenje zapošljivosti mladih
Print Friendly, PDF & Email

Jun 2015 – Decembar 2015

Naziv projekta: ‘Unapređenje zapošljivosti mladih kroz prevazilaženje neusklađenosti između obrazovnog sistema i tržišta rada u Srbiji’

Vrednost projekta: 1.483.950,00 RSD

Cilj projekta je doprinos zapošljivosti mladih kroz definisanje konkretnih mehanizama i preporuka za prevazilaženje neusklađenosti obrazovnog programa srednjih stručnih škola (građevinskih, tehničkih i arhitektonskih srednjih škola) i tržišta rada u Srbiji. Na taj način definisaće se novi mehanizmi i/ili će postojeći mehanizmi biti unapređeni, što će omogućiti mladim ljudima brže i lakše dolaženje do posla.  Projekat takođe ima za cilj podizanje nivoa svesti stručne i opšte javnosti, kao i svih zainteresovanih strana, o značaju definisanja novih i/ili revidiranja postojećih mehanizama za prevazilaženje neusklađenosti obrazovnog programa srednjih stručnih škola (građevinskih, tehničkih i arhitektonskih srednjih škola) i tržišta rada u Srbiji.

U okviru projekta izrađena je studija o problemu zapošljavanja mladih i uzrocima visokog procenta nezaposlenosti među mladima, s posebnim akcentom na neusklađenost obrazovnog sistema i tržišta rada, uz definisanje konkretnih mehanizama i preporuka za prevazilaženje neusklađenosti obrazovnog programa srednjih stručnih škola (građevinskih, tehničkih i arhitektonskih srednjih škola) i tržišta rada u Srbiji. Formirana je Strateška grupa za povećanje zapošljivosti mladih s ciljem da se, uz participaciju svih glavnih zainteresovanih strana, sprovede planiranje, izrada i štampanje studije. Organizovan je okrugli sto u Beogradu na temu uzroka velike nezaposlenosti mladih I merama i mehanizamima za povećanje zapošljivosti mladih u Srbiji, zajedno sa finalnom konferencijom na kojoj je predstavljen projekat i rezultati projekta.

Projekat je finansiran od stane Solidar Suisse (SLA), Kancelarija u Beogradu.