Home > projekti > Net-Works
Print Friendly, PDF & Email

Svrha projekta je da pomogne u uspostavljanju nacionalnih i / ili regionalnih mreža preduzeća za radnu edukaciju odraslih osoba, pružajući im ključna znanja i alate za organizaciono upravljanje kako bi ojačali njihovu sposobnost da efikasno pružaju uslugu obrazovanja odraslih – posebno za teže upošljive društvene grupe.

Erasmus+ KA2: Platforme, veštine i inovacija

Budžet projekta: 513.005,00 EUR

Trajanje projekta: 11/2020 – 11/2023

Partneri na projektu: ENSIE mreža (Belgija), Ateliere fara frontiere (Irska), Galileo Progetti Nonprofit Kft. (Mađarska), CDI (Severna Makedonija), Associacao A3S (Portugal), ASSE (Slovačka), IDC (Srbija)

VESTI SA PROJEKTA I REZULTATI DOSTUPNI SU NA SAJTU ENSIE MREŽE.