Home > projekti > Ruralni razvoj nakon poplava
Print Friendly, PDF & Email

Oktobar 2015 – Oktobar 2017

Naziv projekta: ‘Ruralni razvoj nakon poplava’

Vrednost projekta: 240.000,00 EUR

 

Cilj ovog projekta je da doprinesemo smanjenju siromaštva ruralne populacije pogođene poplavama u Zapadnoj Srbiji, tako što ćemo unaprediti i poboljšati socijalno-ekonomsku situaciju za najmanje 100 poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Šapca.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Kapaciteti malih poljoprivrednih proizvođača povećani kroz organizaciju obuka za poslovne veštine i poljoprivrednih seminara za najmanje 100 poljoprivrednika;
  2. Formirano socijalno preduzeće sa najmanje 20 kooperanata – poljoprivrednih proizvođača;
  3. Nabavljene 4 mobilne sušare i oprema za prevoz sušara za socijalno preduzeće;
  4. Podignuta svest ljudi u Srbiji o benefitima organske proizvodnje, problemu zadruga i otimanju zemlje kroz organizaciju konferencija u Šapcu i Beogradu, štampanje brošura i kampanju putem socijalnih medija.

Projekat se sprovodi uz finansijsku i direktnu podršku u implementaciji grada Šapca i Direkcije za poljoprivredu grada Šapca, u partnerstvu nevladinih organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Austria i Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC).

Projekat finansira Austrijska razvojna agencija.