Home > projekti > Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig
Print Friendly, PDF & Email

Jul 2014 – Jun 2015

Naziv projekta:   ‘Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig’

Vrednost projekta: 242.900,00 EUR

Sa partnerom Arbeiter-Samariter-Bund Austrija i u saradnji sa lokalnom samoupravom, pokrenut je projekat obnove poljoprivredne proizvodnje nakon razarajućih poplava u maju 2014. godine u ruralnim delovima opštine Ljig. Projekat je finansiran od strane Nachbar in Not, a vremenski okvir je jul 2014. do juna 2015. godine.

Distribuirani su paketi stočne hrane (kukuruz, lucerka i detelina) za 87 ugroženih porodica o selima u opštini Ljig. Podeljeni su ekonomski grantovi za 49 korisnika uz analizu područja. 25 domaćinstava je dobilo pomoć u semenskom materijalu i đubrivu za prolećnu setvu. 15 poljoprivrednih gazdinstava koje čine uglavnom stari i bolesni, dobili su pomoć u uklanjanju kamenja, peska i različitih objekata koje je bujica sa sobom nanela na obradive površine, i na taj način je obezbeđena revitalizacija zemljišta koje će nakon uspešnih rezultata analiza može ponovo da se obrađuje.

U okviru projekta izrađen je elaborat o proučanju zemljišta u okviru područja opstine Ljig.Sprovedene su fizičke, hemijske i mikrobiološke analize zemljišta od strane Poljoprivrednog fakulteta u Čačku, kako bi se tačno utvrdio sastav zemljišta posle bujičnih poplava i dale preporuke o njegovom daljem tretiranju i mogućnosti za rehabilitaciju. Rezultati analiza su štampani i distribuirani u opštinama u blizini Ljiga, što je proširilo ciljnu grupu projekta i omogućilo pomoć većem broju ljudi.

Obezbeđeni su paketi pomoći za poljoprivredna gazdinstava koja su pretrpela ogromnu štetu tokom majskih poplava, a koja pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva kojima je neophodna pomoć i podrška da bi se ubrzao njihov oporavak i obnova poljoprivredne proizvodnje na njihovim gazdinstvima.

Ovim projektom je 147 porodica iz ruralnih delova opštine Ljig dobilo podršku i pomoć u vidu hrane za stoku (detelina, seno), đubriva, semena raznih kultura, plastenika, alata, goriva za poljoprivredne mašine i drugo.  Na ovaj način smo pomogli da bar 1.400 ljudi iz ruralnih delova opštine Ljig dobije šansu za novi početak.

Učešće volontera – 50 volontera iz lokalne zajednice, nezaposlenih i mladih ljudi koji pripadaju ugroženoj kategoriji stanovništva, angažovani su tokom implementacije projekta na distribuciji paketa sa stočnom hranom, paketa pomoći za poljoprivredna gazdinstva i na poslovima uklanjanja kamenja i peska sa obradivih površina, što im je omogućilo relevantno radno iskustvo koje mogu primeniti u nekom budućem poslu, pružilo im finansijsku podršku kroz simboličnu kompenzaciju i ojačalo veze među ljudima u zajednici.

Projekat finansiran od strane Nachbar in Not.