Home > projekti > Poboljšanje ekonomskih i socijalnih kapaciteta ranjivih grupa
Print Friendly, PDF & Email

April 2008 – Maj 2010

Naziv projekta: ‘Poboljšanje ekonomskih i socijalnih kapaciteta ranjivih grupa, jačanje produktivne mreže i olakšavanje pristupa tržištu ranjivim grupama’

Vrednost projekta: 476.750,00 EUR

 

Glavni cilj projekta je ojačavanje društveno – ekonomskih kapaciteta izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji, što bi trebalo da doprinese jačanju principa vladavine prava u tranzicionom društvu Republike Srbije u tekućem procesu integracije u EU. Partneri na projektu bili su MPDL – Movimiento por la Paz, IDC Bosnia and Herzegovina i CLARD Kosovo .

Deo projekta je podrazumevao pružanje besplatne pravne pomoći izbeglicama, interno raseljenim licima i drugim ugroženim kategorijama stanovništva u Republici Srbiji, kao što su nacionalne manjine, žene, i druge ugrožene kategorije, sa glavnim ciljem da se omogući ostvarivanje ljudskih prava ovim kategorijama stanovništva.

Pravni slučajevi koji su ulazili u okvir projekta su se ticali imovinskog prava, porodičnog prava, radnog prava, naslednog prava, pitanja socijalnog osiguranja, pristupa javnim službama, sporove pred Evropskim sudom za ljudska prava i mnoge druge. Tim pravnih savetnika IDC-a je pružalo uslugu besplatne pravne pomoći u dvanaest (12) opština u Srbiji: Novom Sadu, Inđiji, Zemunu, Batajnici, Lazarevcu, Pančevu, Kruševcu, Kraljevu, Prokuplju, Aleksincu, Paraćinu i Leskovcu.

Naročito značajna aktivnost projekta je bilo omogućavanje  dobijanja nestalih ličnih dokumenata izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i interno raseljenih lica sa Kosova. Kroz ovu projektnu aktivnost, 1852 korisnika su dobili pravnu pomoć u IDC-ovim kancelarijama u Beogradu i Nišu, uključujući i 1935 završenih predmeta.

Pored pružanja besplatne pravne pomoći, važna komponenta projekta je jačanje ekonomskih kapaciteta izbeglica i interno raseljenih lica, i socijalna inkluzija ove ranjive populacije, kroz obuke korisnika za prekvalifikacije/dokvalifikacije i obuke za  započinjanje malog biznisa. Osoblje IDC-a  ima višegodišnje iskustvo u ovoj vrsti aktivnosti. Obuke su potpuno besplatne i traju od pet do šest meseci. Kursevi uključuju i praktičan rad na terenu, kao i posredovanje i komunikaciju sa potencijalnim poslodavcima. Korisnici takođe dobijaju obuku o aktivnom traženju posla .

Više od 1900 ljudi (uglavnom interno raseljenih lica i izbeglica) dobilo je besplatnu pravnu pomoć, a 180 korisnika u Beogradu i Nišu (interno raseljenih i izbeglih lica) dobilo je profesionalnu prekvalifikaciju za sledeća zanimanja: keramičar , krojač, moler, maser, šminker, klima-instalater, kuvar, računovođa.

Projekat finansiran od strane španske Agencije za internacionalnu saradnju i razvojlogo_aecid