Home > projekti > EMPACT – Empowerment 2 act
Print Friendly, PDF & Email

Naziv projekta: EMPACT – Empowerment 2 act

Mart 2019 – Jun 2021.

Ukupan budžet projekta: 367,848.18  EUR

Partneri na projektu:

Opšte informacije o projektu
EMPACT je projekat izgradnje kapaciteta koji je fokusiran na EUAV proces sertifikacije za buduće organizacije domaćine EU Aid volontera. Sertifikacija će biti omogućena kombinovanjem radionica o različitim aspektima EUAV zahteva i mentorske podrške. Primarni rezultat projekta je da partnerske organizacije u okviru ovog porcesa postanu sertifikovani organizatori volonterskih projekata u okviru ovog programa. Ovaj fokus je dopunjen dodatnim elementima izgradnje kapaciteta, kako formalnih tako i tehničkih, tako što će se ojačati znanje i kapaciteti partnera u odnosu na Osnovne humanitarne standarde (CHS). Sa ovom kombinacijom, projekat ima za cilj da postigne ne samo sertifikaciju svojih partnera koji nisu iz EU, već pruža jasnu, realnu i održivu perspektivu za visoko kvalitetne projekte implementacije u svom nastavku.

Projekat finansira Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelna pitanja i kulturu Evropske komisije u okviru programa EU Aid Volonteers.