Home > projekti > Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku
Print Friendly, PDF & Email

Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku

 

Ukupni budžet:1.658.586,91 USD

Trajanje projekta: 25 meseci (Jul, 2021 – Jul 2023)

Opšti cilj projekta je da doprinese socijalnoj inkluziji žena i muškaraca, devojčica i dečaka u gradu Čačku, koji se suočavaju sa siromaštvom i socijalnom isključenošću, stvaranjem pristojnih životnih uslova i omogućavanjem njihovog aktivnog učešća u društvu.

Specifični cilj 1: Poboljšanje uslova života mladih bez roditeljskog staranja koji izlaze iz hraniteljskog i srodničkog staranja, žena žrtava porodičnog nasilja, Roma, osoba sa invaliditetom i lokalnog socijalno ugroženog stanovništva iz grada Čačka kroz adekvatna stambena rešenja i mere aktivne inkluzije

Specifični cilj 2: Podrška unapređenju lokalnih kapaciteta za socijalno uključivanje u oblasti socijalnog stanovanja, socijalne zaštite i građanskog aktivizma.

Ciljne grupe:

mladi koji izlaze iz hraniteljskog i srodničkog staranja,  žene žrtve porodičnog nasilja, romske porodice, osobe sa invaliditetom i lokalne socijalno ugrožene porodice.

Očekivani rezultati:

R1: 44 porodice (približno 140 pojedinaca) dobiće adekvatna stambena rešenja;

R2: izgrađena 1 višeporodična zgrada sa 12 stanova; kupljeno 14 individualnih stambenih jedinica (prioritet će biti dat seoskim domaćinstvima); obnovljeno 18 postojećih stambenih jedinica u vlasništvu porodica koje žive u neadekvatnim uslovima;

R3: 44 porodice (najmanje 88 pojedinaca) podržane merama aktivnog uključivanja koje obuhvataju:

  • socijalne usluge
  • pravna pomoć
  • ekonomsko osnaživanje (obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije, pokretanje sopstvenog biznisa, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, pomoć pri traženju posla, pokretanje poljoprivredne proizvodnje i edukacija u oblasti poljoprivrede)
  • opremanje domaćinstva nameštajem i belom tehnikom

R4: razvijena 1 nova socijalna usluga (psihološko savetovalište u okviru Zračka);

R5: Volonterska mreža uspostavljena u okviru Zračka;

R6: Promovisana tolerancija i razumevanje u zajednici domaćina;

R7: Akcija promovisana putem medija, događaja i promotivnih materijala

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koji sprovodi UNOPS.

Nosilac projekta je Grad Čačak, a projektni partneri su Gradska stambena agencijaCentar za socijalni radCentar za puržanje socijalnih usluga Zračak Čačak i Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC.