Home > projekti > Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku
Print Friendly, PDF & Email

Ne ostavljajući nikoga iza sebe – adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku

 

Ukupni budžet:1.658.586,91 USD

Trajanje projekta: 25 meseci (Jul, 2021 – Novembar 2023)

Opšti cilj projekta je da doprinese socijalnoj inkluziji žena i muškaraca, devojčica i dečaka u gradu Čačku, koji se suočavaju sa siromaštvom i socijalnom isključenošću, stvaranjem pristojnih životnih uslova i omogućavanjem njihovog aktivnog učešća u društvu.

Ciljne grupe:

mladi koji izlaze iz hraniteljskog i srodničkog staranja,  žene žrtve porodičnog nasilja, romske porodice, osobe sa invaliditetom i lokalne socijalno ugrožene porodice.

Glavni rezultati:

R1: 44 porodice (približno 140 pojedinaca) dobiće adekvatna stambena rešenja;

R2: izgrađena 1 višeporodična zgrada sa 12 stanova; kupljeno 14 individualnih stambenih jedinica (prioritet će biti dat seoskim domaćinstvima); obnovljeno 18 postojećih stambenih jedinica u vlasništvu porodica koje žive u neadekvatnim uslovima;

R3: 44 porodice (najmanje 88 pojedinaca) podržane merama aktivnog uključivanja koje obuhvataju:

  • socijalne usluge
  • pravna pomoć
  • ekonomsko osnaživanje (obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije, pokretanje sopstvenog biznisa, zapošljavanje kod poznatog poslodavca, pomoć pri traženju posla, pokretanje poljoprivredne proizvodnje i edukacija u oblasti poljoprivrede)
  • opremanje domaćinstva nameštajem i belom tehnikom

R4: razvijena 1 nova socijalna usluga (psihološko savetovalište u okviru Zračka);

_____________________

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa podške Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji koji sprovodi UNOPS.

Nosilac projekta je Grad Čačak, a projektni partneri su Gradska stambena agencijaCentar za socijalni radCentar za puržanje socijalnih usluga Zračak Čačak i Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC.