Home > projekti > Ljudska prava ne poznaju granice
Print Friendly, PDF & Email

Jun, 2017  – Decembar, 2018.

Naziv projekta: Ljudska prava nemaju granice

Vrednost projekta: 15.000 eur

 

Opšti cilj projekta je da doprinese zaštiti i promociji ljudskih prava migranata i tražilaca azila na putu kroz Srbiju.

Specifični ciljevi:

  • Unapređenje i nastavak pružanja primarne medicinske pomoći migrantima i azilantima u prihvatnim centrima u Subotici i Šidu.
  • Unapređenje i nastavak pružanja volonterske podrške u pružanju pomoći migrantima i azilantima u prihvatnim centrima u Subotici i Šidu.

Ovaj projekat doprineće jačanju kapaciteta IDC medicinskog tima za aktivno praćenje poštovanja ljudskih prava migranata u oblasti zdravstvene zaštite. IDC volonterski tim će biti angažovan na realizaciji događaja podizanja svesti u lokalnoj zajednici na temu poštovanja ljudskih prava migranata na putu kroz Srbiju.

Projekat se realizuje u okviru grant šeme Help on the Route, koju zahvaljujući sredstvima Evropske Unije, implementira Fondacija Ana i Vlade Divac, u saradnji sa Arbeiter-Samariter Bund Srbija, Novosadskim Humanitarnim Centrom i Helsinškim komitetom za ljudska prava iz Makedonije.