Home > projekti > Podrška zatvaranju kolektivnih centara – poboljšanje uslova života
Print Friendly, PDF & Email

Februar 2014 – Februar 2016

Naziv projekta: ‘Podrška zatvaranju kolektivnih centara, kroz poboljšanje uslova života interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika’

Vrednost projekta: 2.222.229,50 EUR

 

Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju uslova života i socijalnoj inkluziji prisilnih migranata u Srbiji sa posebnim osvrtom na najugroženije porodice nastanjene u kolektivnim centrima. Projekat se sprovodi u saradnji sa opštinama u kojima se implementira, kao i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije. Projekat je finansiran od strane EU, a radi se u partnerstvu sa Housing Centrom. Izvodi se na području Šapca, Kragujevaca i Bujanovaca.

Prioritet je obezbeđivanje adekvatnog smeštaja i podrške najugroženijim kategorijama izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika koji žive u kolektivnim centrima, kroz izgradnju socijalnih stanova i montažnih kuća kao i olakšavanje procesa zatvaranja najmanje četiri kolektivna centra u Srbiji. U toku je proces zatvaranja najmanje četiri kolektivna centra u Srbiji olakšan kroz obezbeđenje stambenih rešenja sadašnjim stanarima kolektivnih centara.

U Šapcu su odabrani korisnici budućih stambenih jedinica u zaštićenim uslovima, ukupno 26 porodica, a  u Bujanovacu je odabrano 11 porodica, gde će gradnja startovati 2015. godine.

U planu je integracija u društvo najmanje 60 ugroženih porodica izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika koji žive u kolektivnim centrima, kao i ugroženih lokalnih porodica, tako što će im biti omogućen dostojanstveniji, unapređeniji životni uslovi kroz izgradnju 60 stambenih jedinica i kroz program dodatne podrške u socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima.

Najmanje 36 porodica interno raseljenih/izbegica koje žive u kolektivnim centrima mogu da se integrišu u društvo tako što će im biti omogućeno vlasništvo nad 36 montažnih kuća. Aktivnosti monitoringa i evaluacije izvode se u toku projekta, da bi se obezbedila nesmetana implementacija projekta.

Projekat je finansirala Evropska Unija.

    rsz_admin-ajax