Home > projekti > REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

REINTEGRACIJA II – Dalja podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji

Trajanje projekta: jul 2022 – april 2025.

Budžet projekta: 2.222.222,00 EUR

Cilj projekta: Doprineti održivoj (re)integraciji povratnika i lokalnog socijalno ugroženog stanovništva u centralnoj i južnoj Srbiji

Mere podrške:

 • programi ekonomskog osnaživanja
 • psiho-socijalna podrška
 • institucionalna podrška

Ciljne grupe projekta:

Povratnici, Romi, lokalno socijalno ugroženo stanovništvo, lokalna udruženja građana, romska udruženja i drugi, institucionalni sektor (CSR, NZS, opštinske strukture, relevantna ministarstva), lokalna zajednica.

Očekivani rezultati projekta:

 • 400 korisnika unaprediće svoje kompetencije za pokretanje posla kroz biznis obuke
 • 90 korisnika unaprediće svoje kompetencije za rad kroz obuke za konkretna zanimanja
 • 90 korisnika podržano u otpočinjanju sopstvenog posla kroz dodelu mašina i alata
 • 120 korisnika zaposleno u lokalnim preduzećima koja će biti podržana kroz dodelu subvencija
 • 2.000 korisnika podržano kroz mere aktivne inkluzije i osnaženo u ostvarenju zagarantovanih prava, pristupu uslugama socijalne, zdravstvene zaštite, obrazovnom sistemu i drugo
 • 30 predstavnika civilnog društva, 15 predstavnika institucionalnog sektora i 15 predstavnika biznis sektora podržano u unapredjenju kapaciteta za inkluziju ranjivih društvenih grupa kroz treninge, sastanke i studijske programe
 • 2 novo-otvorena dobrosusedska kluba i podržan rad dobrosusedskih klubova iz prethodne faze projekta
 • 5 inicijativa za  u lokalnim zajednicama podržano u razvoju i implementaciji
 • 20.000 građana informisano o posledicama i izazovima ilegalnih migracija

Nosilac projekta je ASB Srbija (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator IDC, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ.