Home > projekti > Zajednička zelena inicijativa
Print Friendly, PDF & Email

Jul 2011 –  Decembar 2012

Naziv projekta: ‘Zajednička zelena inicijativa’

Vrednost projekta: 300.000,00 EUR

Opšti cilj projekta je  bio da projektne aktivnosti doprinesu uspostavljanju funkcionalnih mehanizama koji podstiču primarnu selekciju otpada kroz uključivanje svih relevantnih aktera, čime se podržava reforma prakse upravljanja otpadom u Srbiji .

Uspostavljen je sistem za razvoj i sprovođenje lokalnih planova upravljanja otpadom u 24 lokalne samouprave i četiri regiona u Srbiji. Osnovana su tri socijalna preduzeća/zadruge inovativnog karaktera na osnovu unakrsne saradnje različitih sektora.

Projekat finansiran od strane Institute for Sustainable Communities.