Home > projekti > Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

Mart 2017 – Mart 2019

Naziv projekta: Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji

Budžet projekta: 1.191.200 DKK

Projekat teži da unapredi socijalni dijalog i podstakne saradnju socijalnih partnera u cilju zajedničkog delovanja u pravcu smanjenja stope nezaposlenosti mladih u Srbiji

Ciljevi projekta:

Jačanje saradnje i socijalnog dijaloga socijalnih partnera u Srbiji pri izradi zajedničkog predloga Akcionog plana socijalnih partnera povećanje broja i kvaliteta radnih mjesta za mlade u Srbiji. Akcioni plan se fokusira na ono što socijalni partneri mogu da se uradi u saradnji i motiviše i inspiriše tripartitne sporazume i inicijative drugih aktera, uključujući kompanije, centare za stručno usavršavanje, lokalne vlasti i nacionalne zakonodavce.

Povećanje kapaciteta socijalnih partnera i drugih relevantnih učesnika u ciju realizacije Akcionog plana socijalnih partnera.

Partneri na projektu:

FIC Denmark, FIC Regional Committee South / 3F Region South Denmark, FIC Regional Committee – Region Northern Denmark/ 3F Aalborg

Granski Sindikat Nezavisnost, Srbija

Savez Samostalnih Sindikata Srbije

Unija poslodavaca Srbije

Inicijativa za razvoj i saradnju, Srbija

SOLIDAR Foundation, Brussels

Projekat je finansiran od strane CISU – Fonda za Civilno Društvo u Razvoju