Home > projekti > Volonteri – dar zajednici
Print Friendly, PDF & Email

Decembar 2014 – Oktobar 2015

Naziv projekta: ‘Volonteri – dar zajednici’

Vrednost projekta: 14.300 EUR

 

IDC je formirao volontersku grupu kao i volontersku mrežu koja će u narednom periodu biti strateški raspoređena na projektima organizacije i služiti kao baza za sve buduće volonterske aktivnosti.

S obzirom na to da je veliki broj volontera bio angažovan ad hoc na svim IDC-ovim aktivnostima pri pružanju urgentne pomoći žrtvama majskih poplava, ukazala se potreba za organizovanjem volontera.

U toku trajanja projekta, formirana je održiva mreža od 20 mladih volontera, koja služi kao pouzdani volonterski servis za sve sadašnje i buduće IDC-ove projekte. Mladim volonterima je tokom projekta svakog meseca bila obezbeđena obuka, i imali su prilike da učestvuju u različitim aktivnostima u okviru projekata koje implementiramo (pružanje pomoći i podrškenajugroženijim sugrađanima – porodicama sa starijim članovima, porodicama sa osobama sa smetnjama u razvoju, samohranim majkama, izbeglim i interno raseljenim licima, porodicama sa prosečnim primanjima manjim od minimalnih zarada na opštinskom niovu i drugo).

Već u decembru 2014. angažovano je 50 mladih volontera u okviru projekta „Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig“ na istovaru paketa sa kukuruzom i lucerkom predviđenih za porodice poljoprivrednika koji su pretrpeli veliku štetu tokom majskih poplava. U saradnji sa lokalnim udruženjem „MOBA“ iz Ljiga, sa kojim imamo odličnu saradnju još od poplava u maju 2014. godine, angažovali smo mlade studente i mlade ljude iz najsiromašnijih porodica.

U okviru projekta 10 mladih volontera IDC-a imalo je priliku da otputuje u Darmstadt (Nemačka) na sastanak mladih koji je organizovala nemačka humanitarna organizacija Arbeiter-Samariter-Bund Hessen. Na sastanku mladih IDC-ovi volonteri su imali prilike da nauče više o volonterskim servisima koje nudi ASB Hessen, prođu osnovnu obuku za pružanje prve pomoći, i saznaju više o nemačkom sistemu obrazovanja, volonterizmu u Nemačkoj, kao i nemačkoj kulturi.

Projekat finansiran od strane Arbeiter-Samariter-Bund Foreign Aid Department