Home > projekti > Trajna stambena rešenja za IRL, izbeglice i povratnike u Kuli
Print Friendly, PDF & Email

Februar 2013 – Mart 2014

Naziv projekta: ‘Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u opštini Kula’

Vrednost projekta: 83.540,32 EUR

Kako bi uticao na poboljšanje životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranje kolektivnih centara u Srbiji, kroz obezbeđenje građevinskog materijala za najmanje 12 porodica u opštini Kula, kao i kroz program ekonomskog osnaživanja za porodice izbeglica, interno raseljenih i povratnika koji žive na teritoriji opštine Kula, IDC je u saradnji sa Opštinom Kula pokrenuo projekat obezbeđivanja trajnjih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u toj opštini. Trajanje projekta je februar 2014. godine do marta 2015. godine, a finansiran je od strane EU.

Odabrani su korisnici 10 ekonomskih grantova i 12 korisnika građevinskog materijala. Na ovaj način porodice će imati priliku da dovrše izgradnju svojih domova i počnu da žive u pristojnim uslovima.

20 korisnika prisustvovalo je trodnevnom seminaru za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike o modelima samozapošljavanja i metodologiji za pripremu biznis planova. Uz stručni nadzor iskusnih predavača polaznici su svoje poslovne ideje formulisati u okviru biznis planova, koji je sastavni deo dokumentacije kojom su sticali pravo da uđu u uži krug potencijalnih korisnika paketa za ekonomsko osnaživanje, koje je takođe predviđeno projektom.

 10 start-up grantova u visini od 1.200,00 EUR predviđeno je za učesnike obuka sa najizvodljivijim biznis planom. Polaznici obuka za pokretanje sopstvenog biznisa će na taj način imati priliku da ostvare svoje poslovne ideje i ostvare ekonomsku sigurnost i stabilnost za sebe i svoju porodicu. 23 korisnika je prisustvovalo obukama. Predata su 22 biznis plana koja su se ticala poljoprivrede.

Organizovana je obuka o PRAG procedurama za javne nabavke za predstavnike opštine Kula kojima je prisustvovalo 11 polaznika. Održan je seminar o poljoprivrednim inovacijama, na kome je 35 učesnika imalo priliku da čuje predavanja o najnovijim tehnikama poljoprivredne proizvodnje i inovacijama na polju plasmana poljoprivrednih proizvoda.

Projekat finansiran od strane Evropske unije.

  rsz_admin-ajax