Home > projekti > WASE – socijalno preduzetništvo u oblasti reciklaže
Print Friendly, PDF & Email

Jun 2011 – Jun 2012

Naziv projekta: ‘WASE – formalno zapošljavanje skupljača otpada, kroz socijalno preduzetništvo u oblasti reciklaže’

Vrednost projekta: 17.240,00 EUR

 

Opšti cilj projekta je da doprinese rešavanju problema koje zajednica Roma, neformalnih  sakupljača otpada, ima u kontekstu novog Zakona o odlaganju otpada, kroz uvođenje modela socijalnog preduzetništva kao sredstva za rešavanje problema zapošljavanja neformalnih sakupljača otpada, kao i kroz jačanje partnerstva između civilnog, javnog i poslovnog sektora. Partner na projektu bila je Grupa 484.

Kreirana je i prezentovana studija „Modeli razvoja socijalnog preduzetništva u oblasti reciklaže’, u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama i biznisima koji se bave reciklažom. Osnovana su tri socijalna preduzeća, a radili smo i na njihovom umrežavanju i promociji.

Obezbedili smo stručno- mentorsku podrška za rad tri socijalna preduzeća. Osnivanje tri socijalna preduzeća podržano i međusektorskom saradnjom.

Socijalna preduzeća, organizacije civilnog društva i predstavnici javnog sektora upoznati sa postojećim modelima razvoja socijalnog preduzetništva.

Formirana socijalna preduzeća uključena u postojeće mreže podrške promociji socijalnog preduzetništva.

Projekat finansiran od strane Balkan Trust for Democracy.

BTD