Home > projekti > LGBTI populacija u sistemu upravljanja migracijama okrenutom zaštiti korisnika
Print Friendly, PDF & Email

Jul, 2018 – Jul, 2019

Naziv projekta: LGBTI populacija u sistemu upravljanja migracijama okrenutom zaštiti korisnika

Budžet projekta: 12.000 EUR

Projekat je podržan od straneASB Nemačka i njegove podružnice Arbeiter-Samariter-Bund LV Nordrhein-Westfalen. Fokus projekta su i LGBTI izbeglice. LGBT osobe u migrantskoj populaciji pogođene represijom u zemljama porekla, a sa diskriminacijom i nasiljem suočavaju se i tokom izbeglištva.

U okviru projekta IDC će pokušati da podstakne uključivanje ove dvostruko ranjive grupe u usluge pružanje pomoći, savetovanja i psiho-socijalne podrške i podizanja svesti o pravima i položaju LGBTI izbeglica u Srbiji.

IDC će razviti vodič za bolji rad sa LGBTI osobama u migracionom kontekstu. Vodič zatim mogu koristiti i druge zainteresovane strane, ali se može primenjivati na druge specifične ranjive grupe u kontekstu pružanja humanitarne pomoći u Srbiji.

IDC je član IRIS mreže, mreže organizacija civilnog društva koja okuplja veliki broj organizacija koje pružaju socijalne usluge za migrante. Informacije o aktivnostima i rezultatima projekta koji je podržao ASB i ASB NRV takođe će biti podeljeni sa članicama mreže sa ciljem da podstakne uključivanje i razvoj usluga za ovu ranjivu grupu u čitavom regionu.