Home > projekti > Podrška zapošljavanju ranjivih grupa – ekološke radionice
Print Friendly, PDF & Email

 Avgust 2009 – Mart 2010

Naziv projekta: ‘Podrška  zapošljavanju ranjivih grupa i stvaranje zadruga organizacijom ekoloških radionica o upotrebi  posebnih otpadnih materijala’

Vrednost projekta: 31.000,00 EUR

 

Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Republici Srbiji kroz stvaranje socijalne zadruge i profesionalno osnaživanje žena iznad 45 godina, koje su u procesu tranzicije izgubile posao, da nauče nove veštine proizvodnje inovativnih finalnih proizvoda, sa jakim akcentom na očuvanju životne sredine i reciklaži.

Devet žena je potpuno savladalo znanje tekstilnog proizvodnog procesa i poboljšalo svoje šanse za trajno zaposlenje. Stekle su specifična znanja u inovativnim tehnikama obrade otpadnih materijala (uglavnom štampanih PVC folija korišćenih kao reklamni materijal) za proizvodnju robe visoke ekološke vrednosti.

Osnovana je jedna socijalna zadruga i formiran je brend ‘eko BaG’.

Efekti projektnih aktivnosti su zaštita životne sredine, socijalni uticaj – poboljšanje socijalne slike učesnika, osnivanje socijalnog preduzeća, kao i saradnja sa društveno odgovornim preduzećima i javniim institucijama grada Beograda je uticala na podizanje svesti građana o ekologiji i značaju zaštite životne sredine.

Projekat je finansiran od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.