Home > projekti > TECS- Obuka i usavršavanje iz oblasti nege i socijalnih usluga
Print Friendly, PDF & Email

Glavni cilj projekta je razmena najboljih praksi u oblasti strukovnog obrazovanja u sektoru socijalnih usluga, sa fokusom na osoblje koje se brine – briga o starima, podrška osobama sa invaliditetom, briga o deci, sistemi kućnih poziva za hitne slučajeve itd. Projekat uključuje razmenu praksi između devet organizacija civilnog društva iz Centralne i Istočne Evrope.

Erasmus+ KA 2: Strateška partnerstva za stručno obrazovanje i obuku

Budžet projekta: 129.000 EUR

Trajanje projekta: 09/2019- 09/2021

Partneri na projektu: ASB Austrija, ASSR, Slovačka, CDI Severna Makedonija, LSA, Letonija, SFOP, Poljska, ASB Nemačka, LSB, Litvanija, Samaritan international mreža