Home > projekti > Moć pričanja priča o ‘teškim’ temama – kako objasniti društvene nejednakosti i ekonomiju
Print Friendly, PDF & Email

Cilj projekta bio je ojača kapacitete omladinskih radnika širenjem znanja o socijalnoj ekonomiji i mogućnostima koje pruža u smislu promovisanja tolerancije i osećaja solidarnosti sa isključenim grupama u lokalnim zajednicama. Pored toga, njegov cilj je bio da omladinske radnike obuči o metodu Pričanja priča kao alatu neformalnog obrazovanja, kao i praktičnim veštinama koje će omogućiti da ga koriste na najefikasniji način.

Erasmus+ KA 1: Trening za omladinske radnike

Budžet projekta: pokriveni troškovi učešća

Trajanje projekta: 10/2019- 01/2020

Partneri na projektu: Poljska, Jermenija, Gruzija, Litvanija, Ukrajina