Home > projekti > WOW (World of Work) Svet rada za mlade
Print Friendly, PDF & Email

 Oktobar 2014 – April 2016

Naziv projekta: ‘WOW (World of Work) za mlade – sve što ste hteli da znate o zapošljavanju, ali niste znali koga da pitate’

Vrednost projekta: 119.313,00 EUR

 

IDC je u saradnji sa partnerima FIC, IDEAS Institute, Filcams – CGIL i SOLIDAR pokrenuo projekat WOW (World of Work) za mlade. Cilj projekta je uticaj na promociju prisustva mladih koji nisu u procesu obrazovanja niti zaposleni na tržištu rada, u demokratskim procesima u državama iz kojih dolaze. Drugi cilj je unapređenje stepena socijalne uključenosti i solidarnosti među mladima uz osnaživanje mladih za zapošljavanje i promociju saradnje među njima.

Trajanje projekta je od oktobra 2014. godine do aprila 2016. godine, a polje delovanja je Danska, Italija, Srbija i Irska, finansiran od strane EU (program ERASMUS+).

Planirana je izrada studije o nezaposlenosti mladih u zemljama iz kojih dolaze partneri na projektu (Danska, Italija, Srbija i Irska), zajedno sa ličnim pričama mladih. Održana je konferencija za mlade u Kopenhagenu, gde je dvoje volontera iz Srbije ukazalo na stanje mladih i stopu nezaposlenosti u Srbiji, opšte ekonomsko stanje i sve sa čime se mladi suočavaju ovde, kao i na rad IDC-a. Volonteri su zainteresovani za aktivno učešće u vođenju ovog projekta.

U planu je pisanje razglednica iz matičnih zemalja od strane mladih upućenih evropskim zvaničnicima sa njihovim potrebama i porukama na maternjem jeziku. Petodnevni trening za 30 mladih iz Srbije, Irske, Belgije, Danske i Italije održeće se u Kopenhagenu.

U martu 2016. planirano je održavanje sastanka mladih sa predstavnicima EU Parlamenta u Briselu kako bi podelili svoje mišljenje i svoja znanja stečena tokom trajanja projekta.

Održavanje internacionalnih konferencija u svim državama iz kojih dolaze partneri planirano je tokom trajanja projekta, a u Beogradu će se održati u septembru 2015. godine.

Pratite rezultate projekta na zvaničnoj Facebook stranici projekta WOW (World of Work) for Youth!