Home > projekti > Podrška sirijskim izbeglicama u prihvatnim centrima i na migrantskoj ruti kroz Srbiju
Print Friendly, PDF & Email

Inicijativa za razvoj i saradnju-IDC u saradnji sa partnerima ASB-om, Asocijacijom za socijalnu podršku mladima-ARSIS, i PREDA Plus realizuje projekat “Podrška sirijskim izbeglicama u prihvatnim centrima i na migrantskoj ruti kroz Srbiju”

Projekat se realizuje sa ciljem poboljšanja statusa migranata u Srbiji, BJR Makedoniji i Grčkoj i sa ciljem smanjenja ugroženosti izbeglica u ovim državama.

Kroz projekat, Inicijativa za razvoj i saradnju kao implementacioni partner za Srbiju, pruža medicinsku i nemedicinsku podršku izbeglicama kroz:

5 medicinskih timova formiranih u 4 lokalne-samouprave

Timovi se sastoje od lekara i medicinskih tehničara, koji aktivno na terenu pružaju medicinsku pomoć 8 sati dnevno 7 dana u nedelji u Prihvatnim centrima u Subotici, Dimitrovgradu, Šidu, Principovcu i Somboru. Svih 5 timova su opremljeni potrebnom opremom i instrumentima, kao i lekovima u skladu sa potrebama pacijenata migranata. Od početka realizacije projekta medicinski timovi su realizovali ukupno 9730 direktnim medicinskih intervencija.

 

20160926_185626-horz

Stomatološku negu obezbeđenju u 3 prihvatna centra na teritoriji Šida

IDC je angažovao stomatologa, koji pruža stomatološke usluge migrantima sva tri prihvatna centra na teritoriji Šida u okviru Doma zdravlja Šid.

image-0-02-01-9931ffec9b8d5d47eba9351ff7f0866d554299c38402cbe6402279cb33f43b95-v

4 specijalizovana nemedicinska volonterska tima prisutna svakodnevno na terenu sa ciljem davanja podrške medicinskim timovima

Volonterski nemedicinski timovi okupljaju u proseku 15 volontera po timu, angažovanih u pružanju podrške medicinskim timovima IDC-a u Beogradu (Centar za pomoć izbeglicama Miksalište), Šidu, Subotici i Dimitrovgradu. Dodatno, 5-7 IDC volontera su angažovani svakodnevno 7 dana u nedelji, u Info centru za migrante u Nemanjinoj ulici u Beogradu kojim upravlja Info Centar za izbeglice i azilante i UNHCR. Mimo pomenutih timova, organizovali smo i grupu mladih volontera koji svakodnevno održavaju autobusku stanicu u Subotici. Takođe, IDC po potrebi organizuje i ad hoc volonterske timove.

Svi članovi volonterskih timova su starosti 18 do 26 godina, različitog nivoa obrazovanja i oblasti interesovanja. Volonteri realizuju sledeće aktivnosti: direktna podrška migrantima pri registraciji, prevod, distribucija higijenskih i drugih paketa, pružanje podrške medicinskim timovima (sortiranje, pakovanje, distribucija neophodnih lekova, sakupljanje podataka o pruženim medicinskim uslugama), organizacija događaja, podizanje svesti i druge aktivnosti.

img_7827-medium-horz

Tokom četvoromesečnog perioda, realizovano je ukupno 366 volonterskih akcija uključujući 1793 individualne volonterske akcije. Kroz formiranje i dalje proširivanje volonterske mreže IDC-a, promovišemo volontiranje i ohrabrujemo društveno angažovanje mladih ljudi u pružanju podrške lokalnoj sredini pri suočavanju sa migrantskom krizom.

 

dsc_0597